Wszystko dla Boga i Polonii...

Zjazdy, kursy, spotkania…

Przy okazji odbywających się w Kielcach w drugiej połowie czerwca 2023 r. Targach SACROEXPO 2023 zostały zorganizowane spotkania: czterech konsult zakonnych męskiej, żeńskiej, klauzurowej i instytutów świeckich oraz ekonomów i sekretarzy zakonów męskich, w których wziął udział ks. dr Łukasz Wacław SChr, sekretarz generalny naszego zgromadzenia.

W tym samym czasie na Jasnej Górze pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego, Delegata KEP ds. Powołań spotkała się Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Wziął w nim udział także nasz powołaniowiec, ks. Sebastian Stawierej SChr, od marca 2023 r. członek tego gremium.

Natomiast pod koniec czerwca bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zorganizował kolejny dwudniowy kurs przygotowawczy dla duszpasterzy polonijnych. Pierwszego dnia tego zjazdu z prelekcją na temat duszpasterstwa polonijnego wystąpił ks. Krzysztof Olejnik SChr, nasz przełożony generalny.

W VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w Warszawie na przełomie czerwca i lipca 2023 r., szczególnie w panelu związanym z duszpasterstwem polonijnym, aktywnie uczestniczyli chrystusowcy: ks. Leszek Kryża SChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, duszpasterz z Porto Alegre i rektor PMK w Brazylii oraz ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny zgromadzenia.

Ponadto w czasie tego zjazdu ks. Zdzisław odebrał przyznaną Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii Odznakę za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

Dołączone zdjęcia otrzymaliśmy dzięki życzliwości ks. Leszka Kryży SChr

 


230 5148

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone