Wszystko dla Boga i Polonii...

Złoty jubileusz parafii w Capo Ere

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Capo Ere (Brazylia) obchodziła swój złoty jubileusz.

W 50-letnią historię parafii wpisani są także księża z Towarzystwa Chrystusowego, którzy oprócz tej wspólnoty parafialnej (do 2005 roku) byli także kapelanami polskiego kościoła w Barräo de Cotegipe oraz duszpasterzami Polaków w Erechim.

Uroczystościom jubileuszowym, w niedzielę 11 lutego, przewodniczył ordynariusz diecezji Dom José. Eucharystię koncelebrowali zaproszeni na tę uroczystość księża, wśród których warto wymienić emerytowanego biskupa Dom Jeronimo oraz dawnego proboszcza tejże parafii - ks. Kazimierza Długosza SChr - prowincjała chrystusowców w Brazylii.

Pamięć o naszych księżach jest bardzo żywa wśród parafian, czego dowodem mogą być między innymi zdjęcia proboszczów - chrystusowców umieszczone w salonie parafialnym.

Więcej informacji o tej parafii i posługujących tam chrystusowcach na stronie ks. prowincjała

ks. Kazimierz Długosz SChr


341 7565

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone