Wszystko dla Boga i Polonii...

Zmarła śp. s. Magdalena Karolczak MChR

W swoim serwisie internetowym siostry misjonarki zamieściły informację o śmierci i pogrzebie śp. s. Magdaleny Karolczak MChR, przełożonej generalnej zgromadzenia w latach 1975-1984.

W Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia 2022 r. w wieku 91 lat w Ostrowie Wlkp. zmarła śp. s. Magdalena Karolczak MChR, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w latach 1975-1984. Pogrzeb śp. Siostry Magdaleny będzie w dwóch etapach:

*    *    *

Siostra Magdalena urodziła się 28 października 1930 r. w Kurowie, w województwie poznańskim. Pochodziła z rodziny wielodzietnej, była dwunastym dzieckiem rodziców. Jej naukę w szkole podstawowej przerwała wojna. Świadectwo ukończenia 7 klasy Magdalena uzyskała w 1946 roku i w tym samym roku podjęła naukę w Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Kościanie. Po jej zakończeniu w 1949 r. rozpoczęła dwuletnią Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Poznaniu. Od uzyskania dyplomu w 1951 r. do 1960 r. pracowała w szpitalach. Opinie jej zwierzchników mówiły, że „dała się poznać jako sumienny i dokładny pracownik. Odznaczała się spokojem i uprzejmością”.
Do Zgromadzenia zgłosiła się i została przyjęta w 1960 r. W święto Niepokalanej 8 grudnia 1961 r. złożyła pierwsze śluby, a 15 sierpnia 1968 r. – śluby wieczyste. Przed wyborem na Przełożoną Zgromadzenia s. Magdalena pracowała w Płotach, Szczecinie i Władysławowie, gdzie pełniła m. in. funkcje zakrystianki, katechetki, odwiedzającej chorych. Cieszyła się dobrą opinią przełożonych, o czym świadczy powierzenie jej funkcji w zarządzie. Była sekretarką, mistrzynią nowicjatu i junioratu oraz wikarią. W 1975 r. została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Urząd ten sprawowała przez 9 lat. Następnie od 1984 r. do 1990 r. pełniła funkcję sekretarki generalnej. Przez ostatnie 30 lat mieszkała w Ostrowie Wielkopolskim.
Śp. Siostra Magdalena odeszła do Pana nagle w kościele w czasie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.
Prosimy o modlitwę za naszą śp. s. Magdalenę, by Zmartwychwstały Pan szybko przyjął ją do Swego Królestwa.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...


230 789

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone