Wszystko dla Boga i Polonii...

Życzenia wielkanocne AD 2022

Drodzy Czytelnicy Kalendarium!

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus i rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21).

Święty Jan Paweł II nawiązując do tego Wydarzenia wskazuje na nauczanie Zmartwychwstałego Chrystusa, że „droga do zbawienia prowadzi przez «bycie jednością», które na wzór życia Trójcy Przenajświętszej winno kształtować codzienne doświadczenie i postępowanie wszystkich Jego uczniów. […] Jedność oparta na prawdzie objawionej i na miłości nie przekreśla człowieka, jego kultury i historii, ale wszczepia go w Trynitarną Komunię, w której wszystko, co prawdziwie ludzkie, zostaje wzbogacone i umocnione”
(Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w Kijowie, 25.06.2001 r.).

Niech spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem potęgują naszą Komunię z Bogiem i nasze „bycie jednością” z drugim człowiekiem.

Zmartwychwstałego Pana prośmy o pokój w Ukrainie i na całym świecie.
ks. Krzysztof Olejnik SChr
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Poznań, Wielkanoc AD 2022

*    *    *

Dołączamy również życzenia, które skierowali bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.


230 3478

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone