Po raz 57, w dniach 15-17 kwietnia w Concordii, odbyło się Spotkanie Formacyjne Młodych "Emaus". Od kilku lat do Concordii zjeżdżają się młodzi Polacy mieszkający w Niemczech, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę, karmić się Słowem Bożym i wspólnie razem modlić się oraz uwielbiać Pana. Pomysłodawcą i organizatorem spotkań jest ks. Bogdan Renusz SChr, posługujący Polakom w Aachen, obecnie wiceprowincjał Niemieckiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego.

W kwietniowym spotkaniu SFM "Emaus" wzięło udział ponad 70 młodych Polaków. Konferencje i homilie głosił ks. Rafał Sorkowicz SChr. Przez trzy dni młodzi wsłuchiwali się w Słowo Boże, uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu, zgłębiali fragment Ewangelii wg św. Jana opowiadający o spotkaniu Zmartwychwstałego z uczniami nad Jeziorem Tyberiadzkim. Hasłem przewodnim spotkania były słowa św. Piotra: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham" (J. 21,17).

Za każdym razem spotkanie młodych w Concordii ma bardzo intensywny program. Chiodzi o formację duchową młodych, która przekłada się potem w ich życiu na konkretne wybory. Zdumiewające jest zaangażowanie młodych w to piękne wydarzenie. Dla wielu z nich najważniejszym momentem spotkań w Concordii jest Eucharystia oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ogromne wrażenie robi widok rozmodlonej młodzieży, która potrafi kilka godzin trwać na Adoracji, śpiewając i modląc się, w ciszy serca powierzając Chrystusowi siebie i swoją przyszłość.

Spotkanie za każdym razem jest też okazją do wspólnych rozmów, wymiany zdań, radosnego doświadczania swojej młodości. To chyba dlatego do Concordii przyjeżdża tylu wspaniałych młodych, którzy żyjąc i ucząc się w Niemczech, tam też wzrastają i wkraczają w swoje dorosłe życie, często zmagając się z przeróżnymi doświadczeniami.

Od kilku lat, przez Formacyjne Spotkania Młodych "Emaus" przewinęło się ponad 600 młodych Polaków żyjących w Niemczech. Wielkie wyrazy uznania należą się niezmordowanemu ks. Bogdanowi, który w organizację i przygotowanie spotkań wkłada dużo swojego serca. Ta piękna posługa młodym przynosi cudowne i błogosławione owoce w życiu młodzieży. Kolejne 58 SFM "Emaus" odbędzie się w dniach 10-12 czerwca, oczywiście w Concordii. Będzie ono przygotowaniem do XIV Polonijnego Spotkania Młodych w Concordii (25 czerwca 2016 r.), które gromadzi kilka tysięcy młodych Polaków z Niemiec.

Ks. Rafał J. Sorkowicz SChr

Galeria zdjęć


20 kwietnia 2016r. 2 6975 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne