dodano: 2020-08-03 20:37:36 edycja: 2020-09-05 11:59:39 autor: 230 odsłon: 1487

75-lecie duszpasterskiej posługi w polskim Nowogardzie

Trwająca wciąż i nieustannie przypominająca o sobie epidemia COVID-19 nieco okraja świętowanie brylantowego jubileuszu ustanowienia polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim a w związku z tym i naszej obecności oraz posługi na tych ziemiach.

Albowiem to chrystusowcy przynagleni słowami Założyciela, kard. Augusta Hlonda, podążyli za osiedlającymi się na tzw. Ziemiach Odzyskanych… To chrystusowcy odprawiali tam pierwsze nabożeństwa po zakończeniu działań wojennych i z pomocą osiedlających się przystosowywali dawne protestanckie świątynie do katolickiego kultu… Wszystko zaczęło się 6 maja 1945 r., kiedy to ks. Florian Berlik SChr sprawował pierwszą Mszę w Szczecinie, a w kolejnych miesiącach, w innych miastach i miejscowościach Pomorza tę posługę podejmowali jego Współbracia – chrystusowcy…

Po 75 latach dziękujemy za tę ich duszpasterską posługę, za posługę przez wszystkie lata kapłanów i braci z Towarzystwa Chrystusowego, za posługę wszystkich kapłanów i osób zakonnych i prosimy, aby Pan wspierał duszpasterzy i wiernych na drogach ich życia i powołania w trzecim millennium chrześcijaństwa: by dziedzictwo wiary i polskiej kulturynie zaginęło, lecz było przekazywane kolejnych pokoleniom. Jubileuszowe uroczystości udało się zorganizować w Stargardzie i Nowogardzie. W tych drugich, odbywających się w niedzielę 2 sierpnia 2020 r. pod przewodnictwem bpa Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis), wziął udział jako delegat naszego przełożonego generalnego, ks. prof. Bernard Kołodziej SChr.

 03 sierpnia 2020r. 05 września 2020r. 230 1487