W środę 22 czerwca 2022 r. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, otoczony duchowieństwem i wiernymi z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie, dokonał liturgicznego aktu konsekracji nowego, kamiennego ołtarza oraz rekonsekracji odnowionego, parafialnego kościoła. W uroczystości wziął udział przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik SChr, którego obecność i modlitwa mocno uzewnętrzniły ofiarną służbę wielu gorliwych chrystusowców, posługujących w goleniowskiej świątyni od 1945 r.

Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni (zob. Rytuał). Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią.

Liturgia, która rozpoczęła się o godz. 17.00, była niecodzienna, niezwykła, przejmująca i pełna symboli o głębokim znaczeniu. Ksiądz Arcybiskup wraz z koncelebransami i asystą udał się najpierw do prezbiterium. Po przywitaniu przez proboszcza parafii ks. Krzysztofa Musiałka SChr Metropolita szczecińsko-kamieński pobłogosławił wodę, a następnie poświęcił nią ściany kościoła, wiernych i ołtarz, nawiązując w ten sposób do sakramentu chrztu, który czyni z wiernych świątynię Ducha Świętego. Liturgia Słowa zwróciła uwagę na znaczenie i godność świątyni chrześcijańskiej. Po niej nastąpiły właściwe obrzędy dedykacji (konsekracji) ołtarza i kościoła tj. namaszczenie olejem krzyżma ołtarza i ścian kościoła. Pasterz archidiecezji po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej rozlał na ołtarzu olej i namaścił go. W tym obrzędzie oddał kościół na własność Bogu, aby był on tylko Bogu oddany i Jemu służył jako Jego dom do sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaścił też olejem w dwunastu miejscach ściany świątyni, których widzialnym i wymownym znakiem jest dwanaście „zacheuszek”, umieszczonych na ścianach jako wymowny znak konsekracji i wyznacznik miejsca poświęconego Bogu. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła nastąpił obrzęd okadzenia. Ksiądz Arcybiskup zasypał kadzidło na ołtarzu, następnie okadził ołtarz oraz ściany kościoła, natomiast Ksiądz Generał dokonał okadzenia zgromadzonych wiernych oraz księdza Arcybiskupa. Namaszczony świętym olejem ołtarz został nakryty przez siostry misjonarki Chrystusa Króla (niezwykle pięknie i gorliwie posługujących w Goleniowie od wielu lat) białym obrusem i w ten sposób przygotowany do sprawowania Najświętszej Ofiary. W ciągu całego obrzędu, aż do tej pory światła w kościele były wygaszone. Po wypowiedzeninu przez ks. Arcybiskupa słów: Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy…, zapaleniu świec ołtarzowych oraz dwunastu świec „zacheuszek” – cały kościół rozświetlił się blaskiem światła, przypominając w ten sposób, że to Chrystus jest Światłością prawdziwą. Liturgię eucharystyczną, która rozpoczęła się z chwilą rozświetlenia ołtarza i kościoła, poprzedziła procesja z darami. Po Komunii Świętej wybrzmiało uroczyste Te Deum.

Przed uroczystym błogosławieństwem sekretarz ks. Arcybiskupa odczytał dekret, potwierdzający konsekrację goleniowskiej świątyni. Od tego momentu – każdego 22 czerwca – wspólnota będzie świętowała rocznicę poświęcenia kościoła. Następnie przedstawiciele goleniowskiej wspólnoty parafialnej, podziękowali Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, Księdzu Generałowi Krzysztofowi Olejnikowi SChr oraz Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Musiałkowi SChr. W przemówieniu Przewodniczący Rady Parafialnej powiedział m.in.: Serdecznie dziękujemy za ten niezwykły i wyjątkowy akt liturgiczny – konsekracji ołtarza oraz naszego kościoła, za zawierzenie Bogu murów tej świątyni i nas wszystkich. W ten sposób tak drogi naszemu sercu – kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ma już Bożą pieczęć. Pragniemy zapewnić, że zrobimy wszystko, aby ten kościół, dla nas wierzących, był godnym miejscem do spotkania z Bogiem, miejscem do przebaczania, miejscem do duchowej obrony naszych rodzin przed laicyzacją, moralnym chaosem współczesnego świata, miejscem wdrażania chrześcijańskich wartości do naszych domów, chrześcijańskiego wychowania naszych dzieci i wnuków. Mamy w tym wszystkim olbrzymie wsparcie i siłę naszej patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Parafianie podziękowali również ks. Proboszczowi za erygowanie kaplicy wieczystej adoracji, za możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu, przez cały dzień, w otwartym kościele. Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że od kilku tygodni trwa w goleniowskim kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej „regotyzacja” ścian świątyni. Do tej pory udało się odświeżyć i pomalować na biało wszystkie ściany kościoła oraz kaplice boczne. Ostatnia „regotyzacja” miała miejsce trzydzieści lat temu, gdy w Goleniowie proboszczował ks. Marian Koniewski SChr.

Jak podkreślają parafianie, konsekracja nowego ołtarza oraz rekonsekracja ich parafialnego kościoła, w którym się modlą, uczestniczą we Mszy Świętej, przyjmują sakramenty święte wzbudziła w nich wielkie wzruszenie oraz wiele duchowych przeżyć. W środowy wieczór na goleniowskim kościele została położona Boża pieczęć, która już na zawsze będzie potwierdzeniem, że jest to miejsce szczególne, miejsce spotkania i przebaczenia, które wybrał sam Bóg, miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią, ludzkie sprawy dzieją się w Bożej obecności.

tekst i fotografie: ks. Rafał J. Sorkowicz SChr


23 czerwca 2022r. 230 4185 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne