Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi, dusz i serc najwyższym Sędzią.
[…] także my sławimy Ciebie jako Pana wszystkich rzeczy.

Co roku w naszej seminaryjnej kaplicy cudownie wybrzmiewa ten i inne brewiarzowe hymny przez całe Triduum przygotowujące do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – tytularnej uroczystości Towarzystwa Chrystusowego. Wspólnej modlitwie i śpiewowi towarzyszą rozważania i refleksje na temat królowania Jezusa Chrystusa. Tegoroczne prowadzi prefekt naszego seminarium, ks. dr Paweł Jasina SChr.

Liczne odwołania do naszego patrymonium, do duchowej spuścizny Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda stanowią też wezwanie do wewnętrznej odnowy, do rozpalenia na nowo gorliwości w życiu zakonnym i kapłańskim posługiwaniu, toteż w ramach tego przygotowania przeżywamy również dzień skupienia i jednocześnie wołamy: Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas!, by rzeczywiście, jak przed laty mówił Kardynał Założyciel, królestwo Chrystusowe odnawiało świat i jaśniało jako panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. A. HLOND, Do Redakcji "Ruchu Katolickiego". Słowo wstępne, w: Acta Hlondiana, t. III, cz. 1, s. 129-130).


23 listopada 2018r. 230 8284 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne