W dniu 9 maja 2023 r. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP zostało poświęcone aktualnej sytuacji Polonii brazylijskiej.

Prowadził je Senator Kazimierz Michał Ujazdowski – przewodniczący Komisji, a poza Senatorami – członkami wspomnianej Komisji wzięli w nim udział zaproszeni goście: przedstawiciel MSZ, Dariusz Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dyrektor Krajowa wspomnianej organizacji, kilku przedstawicieli brazylijskiej społeczności polonijnej. Tych ostatnich przez internetowe łącza reprezentowali ks. dr Zdzisław Malczewski SChr rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii oraz Lourival Araujo Filho, prezes Towarzystwa Józefa Piłsudskiego oraz zespołu folkloru „Wisła” z Kurytyby.

Każdy z uczestników posiedzenia miał możliwość zabrania głosu i przedstawienia swojego zapatrywania na aktualne problemy i sytuację społeczności polonijnej w Brazylii. Kolejność wystąpień poszczególnych osób zależała od przewodniczącego posiedzenia, który imiennie zapraszał do zabrania głosu. Rektor PMK w Brazylii w swoim dziesięciominutowym wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę równego traktowania grup polonijnych, tak w wymiarze oficjalnych wizyt dyplomatów, jak też oficjalnych przedstawicieli poszczególnych ministerstw czy też instytucji z Polski przybywających specjalnie do Brazylii w celu zapoznania się z aktualną rzeczywistością Polonii. Ponadto podkreślił ważność kontynuacji podjętych już projektów.
Jako przykład podał spotkanie młodzieży polonijnej z Ameryki Południowej, które odbyło się jeszcze przed pandemią COVID-19 w Kurytybie. Liczebna grupa młodych uczestniczących aktywnie w kilkudniowym spotkaniu zaskoczyła bardzo pozytywnie samych organizatorów czyli Stowarzyszenie „Wspólnotę Polską” z Dariuszem Bonisławskim jej prezesem na czele oraz niżej podpisanego, który został zaproszony na to spotkanie i uczestniczył w tym historycznym spotkaniu młodzieży polonijnej.

Rektor PMK prosił także, aby na różne sposoby ukazywać Polonii brazylijskiej kraj ich przodków: współczesną, nowoczesną i innowacyjną Polskę (filmy, broszury, czy też kontynuowanie wyjazdów do Polski dla grup młodzieżowych itp.). Mówca wyraził serdeczne podziękowanie wobec Senatu RP, który od poprzedniej kadencji pod przewodnictwem swojego ówczesnego marszałka Senatora Stanisława Karczewskiego podjął decyzję skierowania większego zainteresowania Polonią w Ameryce Południowej, a szczególnie brazylijską (która jest najliczniejszą, szacowaną na 2-3 miliony osób), albowiem w nie tak odległej przeszłości była ona praktycznie mało dostrzegana pośród Polonii obecnej w tylu krajach świata.
Dla nas – zaproszonych gości – uczestniczących we wspomnianym posiedzeniu została zasiane ziarno nadziei (a wyraził je przewodniczący Komisji), że w przyszłości odbywać się będą tego typu spotkania z udziałem przedstawicieli brazylijskiej Polonii. Oby były one konkretnie realizowane i pozostały li tylko obietnicą.

tekst i fotografie: ks. Zdzisław Malczewski SChr


10 maja 2023r. 230 4000 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne