Obrady XIII Kapituły Generalnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ‘przesunęły’ nieco lipcowe dni wspólnoty (które zazwyczaj organizowane były w początku miesiąca i przypadały w okolicach daty urodzenia kard. Augusta Hlonda). Tegoroczne dni wspólnoty ‘spotkały się’ z dniem imienin nowo wybranego Przełożonego Generalnego, ks. Krzysztofa Olejnika SChr.

Na te dni przybyli Współbracia posługujący w kraju i zagranicą a ich przebieg był zbliżony do tych z lat poprzednich. Szczególne miejsce w nich ma wspólnota, bycie razem i realizacja słów Kardynała Założyciela, byśmy byli jedno i by między nami nie było dali. Zatem nie zabrakło wspólnej modlitwy w kaplicy i na cmentarzu oraz wspólnego spotkania przy stole – wspólnego biesiadowania w refektarzu i sali wspólnoty domu głównego w Poznaniu bądź grillowania w ogrodach domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie. Wspólnotowa, koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem najwyższych Przełożonych zgromadzenia stanowiła punkt kulminacyjny owych dni.

Ks. Generał i ks. Wikariusz w czasie swoich homilii, przemówień i komentowania odczytywanych Ewangelii przywoływali nasze zakonne patrymonium, że, jak mówił Założyciel, wstąpiliśmy do zgromadzenia jedynie, aby się uświęcić. To jedyny nasz cel. Ta chęć uświęcenia nie powinna być ograniczona, ale zupełna, ofiarna. Jej powinniśmy poświęcić wszystkie siły, władze, bez targowania się, bez miary, bez wagi (UiDTChr; przy rozdziale o konsekracji zakonnej).

Padły też słowa zachęty do modlitwy w intencji zgromadzenia, w intencji powołań do Towarzystwa i za siebie wzajemnie: jest to bardzo potrzebne, bo, przywołując homilistę z Mszy w kaplicy w domu głównym w ostatnią niedzielę, niektóre ciężary i wielkie sprawy dźwiga się na kolanach. Mamy pragnienie podjąć te wyzwania, bo wierzymy, że nic nie jest niemożliwe dla tych, którzy chcą i którzy Boga miłują (OJCIEC IGNACY POSADZY, 70. List Okrężny «Dwudziestolecie Towarzystwa»). Zdaniem tym, którym kończy Współzałożyciel, ks. Ignacy Posadzy, jeden ze swoich Listów Okrężnych, ‘ukoronował’ swoją homilię ks. Bogusław Burgat SChr, Wikariusz Generalny, kierując je jako słowo życzeń wobec ks. Generała.

Nasze zakonne i kapłańskie posługiwanie, szczególnie trudy przełożeńskiego posługiwania Przełożonego Generalnego ośmielamy się polecać modlitwom Drogich Przyjaciół i Czytelników.

fotorelacja: kl. Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr


25 lipca 2019r. 230 7837 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne