We wspomnienie św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, zwracamy szczególną uwagę na osobę Ojca Ignacego Posadzego SChr, który z polecenia Kardynała Augusta Hlonda podjął się zadania organizacji Towarzystwa Chrystusowego oraz założył Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W tym dniu, w życiu ziemskim Ojciec Ignacy obchodził swoje imieniny, a dziś, ponad 35 lat po jego śmierci i 19 lat od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, jesteśmy zachęceni do ufnej modlitwy o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy. To symboliczny i ważny dzień, w którym razem z grupą Sióstr Misjonarek uczestniczymy we wspólnej Eucharystii w kaplicy, gdzie spoczywają doczesne szczątki naszego Współbrata, a dla sióstr prawdziwego ojca duchowego. Przewodniczył jej ks. dr Paweł Melczewski SChr. Wśród sióstr trzeba podkreślić obecność drugiego rocznika nowicjatu sióstr misjonarek, z którym pozostali w domu nasi klerycy dzielili się doświadczeniami z odbywanej formacji.

Dodajmy ponadto, że dla obu zgromadzeń okres wakacyjny stanowi niezwykle ważny czas, szczególnie w kontekście nowych powołań zakonnych, gdyż właśnie wtedy odbywają się główne rozmowy z kandydatami pragnącymi uświęcić się w służbie dla Boga. Dlatego tak ważna jest modlitwa, nawiązując do słów Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

(informacja za stroną www i funpagem naszego seminarium, gdzie znajdziemy również fotorelację)


31 lipca 2020r. 230 3519 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne