Chociaż tytuł nie wskazuje bezpośrednio, że chodzi o doroczne Spotkanie Młodzieży Chrystusa „Góra Tabor”, ale właśnie o nim mowa, bo ono taki charakter ma: formacyjny i ewangelizacyjny, ale także integracyjny…

W ostatni tydzień czerwca 2022 r. zgromadziła się na nim licznie młodzież, głównie z naszych parafii wraz ze swoimi duszpasterzami, mimo że pandemia COVID-19 w ostatnich latach zakłóciła jego organizowanie. Organizatorzy na czele ks. Mateuszem Sochą SChr i wspierającymi go ks. Marcinem Stefanikiem SChr, ks. Damianem Jędrzejakiem SChr oraz grupą wolontariuszy przygotowali wiele atrakcji, a także konferencji, warsztatów, gier, koncertów i przedstawień.

Część artystyczną spotkania animowały grupy: „Teatr A” z Gliwic i „Siewcy Lednicy”. Nie zabrakło konferencji dotyczących małżeństwa i rodziny. Była możliwość zapoznania się z ideą Ruchu Czystych Serc. Nie brakowało też emocji sportowych, szczególnie podczas zorganizowanego Taborowego Turnieju Siatkówki, Spotkaniu towarzyszyła gorąca modlitwa w intencji powołań do służby Bożej w Kościele i o pokój na Ukrainie oraz na całym świecie, szczególnie do pobliskiego sanktuarium maryjnego w Górce Duchownej. Wspólny czas modlitwy, zabawy, integracji i formacji zwieńczyła uroczysta Eucharystia w czwartek 30 czerwca 2022 r. pod przewodnictwem ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego zgromadzenia.

Zaangażowanie wielu chrystusowców – duszpasterzy z naszych parafii oraz naszych kleryków, sióstr misjonarek, wolontariuszy pozwoliło wielu młodym ludziom doświadczyć prawdziwie obecności Pana, która prowadzi do owego Piotrowego wyznania „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17,4; por. Mk 9,5; Łk 9,33).

W serwisach www i portalach społecznościowych naszych parafii odnajdziemy fotogalerie, które więcej ‘opowiedzą’ o „Górze Tabor”.

*    *    *

Czerwiec obfitował w wiele spotkań dla młodzieży, w których uczestniczyli nasi młodzi parafianie oraz ich duszpasterze. Oto ich krótki przegląd:
•    Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus”;
•    Archidiecezjalne Dni Młodych w Chojnie;
•    XVIII Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii;
•    Czuwanie Ruchu Czystych Serc;

 


30 czerwca 2022r. 230 2895 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne