dodano: 2019-11-16 11:17:23 autor: 341 odsłon: 1437

Dzień niepodległości  • Narodowe Święto Niepodległości

    „Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, kopalni, w każdej pracowni, w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe. […] Iżby w odbudowanej ojczyźnie każdy czuł się dobrze jako człowiek, jako obywatel Państwa, jako wyznawca ewangelicznej prawdy i jako wierny syn Kościoła…” – pisał Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, Prymas Polski, założyciel naszej zakonnej rodziny, w liście-orędziu do ludności osiedlającej się na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

    11 listopada 2020r. 949
  • Dzień Niepodległości w Rio de Janeiro

    13 listopada 2019r. 3039 8
  • 16 listopada 2019r. 341 1437