„Oddajcie się na całego Bogu i polskiemu ludowi, wtedy to wszystko sprowadzi na was błogosławieństwo Boże…” – te słowa naszego Założyciela, Czcigodnego kard. Augusta Hlonda, towarzyszyły odbywającej się od wieczora Wtorku Wielkanocnego 19 kwietnia 2022 r. do południa Piątku Wielkanocnego 22 kwietnia 2022 r. w Domu Głównym w Poznaniu XI Kapituły Prowincjalnej części Towarzystwa Chrystusowego obejmującej Polskę.

Albowiem wobec wyzwań współczesności pragniemy nieustannie podejmować refleksję nad aktualnością naszej misji i rozeznawać co należy zmienić i udoskonalić. Dlatego czytamy w Odezwie, jaką uczestnicy kapituły wystosowali do wszystkich Współbraci, że trzeba postawić pytania dotyczące naszych oczekiwań oraz tego, czego oczekuje od nas Pan Bóg i Kościół; że trzeba odnajdywać i ukazywać to, co nas charakteryzuje jako chrystusowców, byśmy rzeczywiście byli, jak mówił również Kardynał Założyciel, tymi, którymi ślubowaliśmy być.

Obrady kapitulne odbyły się też w kilku prowincjach zagranicznych: pod koniec lutego 2022 r. w prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, w połowie marca 2022 r. w prowincjach pw. Królowej Polonii Zagranicznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na początku kwietnia 2022 r. w prowincji Świętej Rodziny.

*    *    *

Tymczasem w środę w Oktawie Wielkanocy odbyło się spotkanie w formie on-line rektorów i koordynatorów Polskich Misji Katolickich, które było okazją do bliższego poznania się z nowo ustanowionym Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – bpem Piotrem Turzyńskim. Wzięli w nim udział również nasi Współbracia, którzy w wielu krajach są odpowiedzialni za duszpasterstwo polskojęzyczne i je koordynują.

 

© Wydawnictwo Hlondianum, fot. D. Witkowska


22 kwietnia 2022r. 230 3675 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne