Od pół roku w naszym domu głównym w Poznaniu funkcjonuje dom rekolekcyjny: wiele różnych grup i organizacji kościelnych i okołokościelnych korzysta z jego oferty. W program domu rekolekcyjnego wpisały się już doroczny Kongres LSO, wydarzenie od wielu lat organizowane przez nasz referat powołań czy rekolekcje Ruchu Czystych Serc. W październiku 2019 r. w naszym domu odbyło się 43. Spotkanie Krajowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI oraz dni formacyjne prowadzone przez państwo Monikę i dk. Marcina Gajdów.

Wspomniane grupy przebywały w naszym poznańskim domu w szczególne niedziele – w pierwszą z nich przypadł XIX już Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”, więc w naszych wspólnotach parafialnych w kraju i na emigracji wiele się działo: odbywała się tradycyjna zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, w drugą natomiast – Światowy Dzień Misyjny, który w tym roku odbywał się w szczególnym kontekście Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłoszonego przez papieża Franciszka w stulecie listu apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud”.

Ten misyjny miesiąc i kontekst zachęca do podejmowania różnych inicjatyw, choćby zaproszenia osób, które na co dzień bądź w ostatnim czasie włączyły się w misyjną działalność Kościoła. Tak stało się w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, gdzie odbyło się spotkanie z s. Grace CSSF, felicjanką z Kenii czy z młodymi misjonarzami z Poznania, którzy wrzesień br. spędzili w Tanzanii. Dodajmy, że ci młodzi misjonarze to studenci działający w duszpasterstwie akademickim „Na Brzegu” przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu Umultowie prowadzonej przez chrystusowców. A ponadto w nabożeństwa różańcowe wpleciona jest modlitwa za misje i za misjonarzy oraz za rówieśników żyjących w innych krajach.


20 października 2019r. 230 4375 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne