W Domu Głównym 8 kwietnia zakończyła się IX Kapituła Prowincjalna Części Towarzystwa obejmującej Polskę. Trzydniowym obradom przyświecał temat: Możliwości personalne Towarzystwa Chrystusowego wobec potrzeb i wyzwań duszpasterskich współczesnej migracji.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ale również z wynikami prac przedkapitulnych komisji.  Dzięki dyskusjom w grupach przyjrzeli się duchowej i materialnej kondycji zgromadzenia. Obraz dzisiejszego stylu duszpasterstwa w parafiach w kontekście przemian społecznych, przedstawił w czasie czwartkowych obrad ks. dr hab. Andrzej Draguła. Jego wykład pomógł spojrzeć na posługę chrystusowców w parafiach z kościołami filialnymi z innej perspektywy.

W przyjętych dokumentach delegaci przypomnieli o dziedzictwie Założyciela kard. Hlonda oraz o. Ignacego Posadzego, które jest źródłem naszej duchowości. Wiele czasu poświęcono również tematyce braci, ich formacji i zaangażowaniu w różne dziedziny życia parafialnego.

Kapituła była znakiem pielęgnowania jedności i współodpowiedzialności za życie charyzmatem Zgromadzenia w kontekście szczególnej troski o rodaków wyjeżdżających poza granice naszej ojczyzny, jak i pozostających w Polsce członków ich rodzin.

ks. Marcin Stefanik SChr


08 kwietnia 2016r. 2 5775 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne