29 września 1947 roku swoją pierwszą zakonną profesję złożył br. Stefan Faryna SChr. Po 70 latach Współbracia z Puszczykowa i Poznania zgromadzili się wokół Dostojnego Jubilata 24 września br., w niedzielę poprzedzającą ipsa dies jubileuszowej rocznicy, aby razem z nim podziękować Dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i dobrodziejstwa i wspólnie odśpiewać uroczyste Te Deum laudamus…

Dziękczynnej Eucharystii w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie przewodniczył przełożony generalny, ks. Ryszard Głowacki SChr, który również wygłosił okolicznościową homilię. Komentując niedzielną Ewangelię (por. Mt 20,1-16a) – przypowieść o robotnikach w winnicy, zapraszał do wyśpiewania Bogu hymnu wdzięczności i uwielbienia za Jego dobroć, łaskawość, miłość i miłosierdzie, że każdego Bóg wzywa do świętości i do pracy w swojej Winnicy, którą jest Kościół w różnorodny sposób: jednych powołuje do kapłaństwa i życia zakonnego, innych do życia małżeńskiego i rodzinnego, lecz wszystkich pragnie mieć u siebie i wszystkim obiecuje tę samą nagrodę – życie wieczne. Logika Boża, jak mówił ks. Generał przywołując Izajaszowe słowa z pierwszego czytania (por. Iz 55,8), może nas dziwić, nawet bulwersować, podobnie jak najemników pierwszej godziny (por. Mt 20,11n), jednak warto jej się poddać, warto podążać tam gdzie Pan nas powołuje i potrzebuje. Ten piękny jubileusz brata Stefana może stać się tego przykładem i wezwaniem, by szukać Bożej woli i z Apostołem Pawłem wołać: „dla mnie żyć – to Chrystus” (Flp 1,21a). Ta niedzielna Msza była również okazją, by podziękować wszystkim osobom, którzy wspierają puszczykowską wspólnotę chrystusowców duchowo i materialnie, przez różne prace na rzecz naszych starszych Współbraci. W sposób szczególny modliliśmy się w intencji p. Małgorzaty, która wczoraj obchodziła swoje urodziny.


24 września 2017r. 230 9477 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne