W poniedziałek 30 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 40-lecia prowincji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej pod wezwaniem św. Józefa, która swą opieką otacza Polaków żyjących w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech.

Na tę uroczystość do Domu Prowincjalnego w Bochum przybyli ordynariusz diecezji Essen - biskup Franz-Josef Overbeck oraz biskup Cyryl Klimowicz, ordynariusz diecezji św. Jóżefa w Irkucku,  największej pod względem terytorialnym diecezji katolickiej na świecie. Obecny był także Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech - ks. prałat Stanisław Budyn. Swą obecnością uświetnili tę uroczystość Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej - ks. Ryszard Głowacki SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr (ekonom generalny) oraz prowincjałowie: ks. Jan Ciągło SChr (prowincja francusko-hiszpańska) a z Wielkiej Brytanii i Irlandii - ks. Wojciech Świątkowski SChr.

W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział wszyscy posługujący na terenie prowincji współbracia, a także wspierające duszpasterską opiekę chrystusowców nad Polakami w Niemczech Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Całe wydarzenie rozpoczęło się dziękczynieniem Bogu podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie, po słowie wstępnym prowincjała – ks. Edmunda Druza SChr, każdy z uczestników otrzymał jubileuszową stułę i ikonę św. Józefa.

Mszy Świętej przewodniczył bp Franz-Josef Overbeck. W wygłoszonej homilii podkreślił on związek biblijnych postaci noszących imię Józef z misją, którą pełnią obecnie posługujący w prowincji chrystusowcy. Zestawił emigracyjne losy Józefa ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomniał również, że ten święty Patron jest nazywany opiekunem rodzin i ludzi pracujących. Skierował słowa życzeń nieustannego zapału w duszpasterskiej opiece nad Polakami powierzonymi duszpasterskiej opiece członków Prowincji św. Józefa. Słowa wdzięczności za obecność na uroczystościach jubileuszowych i dobrą współpracę z Kościołem lokalnym w Niemczech skierował do biskupa pod koniec Mszy Świętej Przełożony Generalny Chrystusowców, przypominając, że od początku istnienia prowincji, jej siedziba była zawsze związana z diecezją Essen.

Warto przypomnieć kilka informacji z kart historii prowincji. Zakonnym dekretem z dnia 2 lutego 1978 roku ks. Czesław Kamiński SChr - ówczesny Przełożony Generalny oficjalnie przypieczętował fakt duszpasterskiej opieki, którą już wcześniej świadczyli w tych krajach księża i bracia naszego zgromadzenia zakonnego.

Historię obecności chrystusowców w tej prowincji możemy bowiem na trzy okresy.

Pierwszy z nich ma początek w myślach i posłudze Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego – współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Ojciec Ignacy studiował bowiem w Münster i Fuldzie, wizytował ośrodki polonijne w Saksonii i Bawarii, pracował wśród emigrantów w Hesji, a także odwiedzał ośrodki zakonne w Niemczech i we Włoszech, jeszcze przed powołaniem do istnienia Towarzystwa Chrystusowego. Stąd wyraźnie i głęboko w swoim sercu odczuwał potrzebę obecności polskich duszpasterzy przy Polakach żyjących na emigracji, aby na wychodźstwie nie zagubiły się i nie zginęły ich dusze.

Drugi etap obejmuje ofiarną i gorliwą duszpasterską służbę chrystusowców na rzecz duchowego wzrostu i zachowania wiary polskich emigrantów w Niemczech, Holandii i we Włoszech jeszcze przed utworzeniem Prowincji św. Józefa (odpowiednio od 1943 roku, 1970 i 1978 roku).

Trzeci okres trwa od powołania do istnienia dekretem założycielskim oficjalnych struktur zakonnych prowincji w 1978 roku. Przez te 40 lat duszpasterską opiekę nad Polakami w Niemczech, Holandii i we Włoszech (na Węgrzech przez 28 lat - od 1990 roku) współtworzyło niemal 90 księży i braci. Przełożonymi Prowincji byli: ks. Władysław Przybylski SChr, ks. Reinhold Kucza SChr, ks. Grzegorz Okroy SChr, ks. Ryszard Głowacki SChr, ks. Stefan Ochalski SChr, ks. Jerzy Wieczorek SChr.

Obecnie w prowincji posługuje 43 księży chrystusowców na 28 placówkach duszpasterskich (16 w Niemczech, 7 w Holandii, 4 we Włoszech i 1 na Węgrzech). Funkcję prowincjała pełni ks. Edmund Druz SChr, wiceprowincjała – ks. Bogdan Renusz SChr, ekonoma Prowincji – ks. Teodor Puszcz SChr, rzecznika prasowego – ks. Łukasz Kuczyński SChr.

Chrystusowcy w związku z jubileuszem wydali także okolicznościową ulotkę, którą można zobaczyć w załączniku.

ks. Łukasz Kuczyński SChr


01 maja 2018r. 341 10289 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne