16 października 2021r., w 43. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II, Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie przyjęła go jako swego patrona. Uroczystości, w których – oprócz społeczności szkolnej i przedstawicieli władz polskich w Rzymie – wziął udział także bliski przyjaciel papieża-Polaka, odbyły się w polskim kościele i siedzibie szkoły w centrum Wiecznego Miasta przy via delle Botteghe Oscure.

Za zgodą Stolicy Apostolskiej, istniejąca od września 2009 r. Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie, której organem założycielskim i prowadzącym jest kościół św. Stanisława B.M. przy via delle Botteghe Oscure 15, a duszpasterzami są księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, przyjęła za swojego patrona św. Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia papieża-Polaka rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował ks. Jacek Staniek SChr.

W tym ważnym dla wspólnoty Polaków mieszkających w Rzymie dniu o swojej modlitwie zapewnił Ojciec Święty Franciszek:

Jego Świątobliwość Franciszek łączy się duchowo ze wspólnotą Duszpasterstwa Polaków w diecezji rzymskiej, przeżywającą uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Katolickiej Szkole Podstawowej, działającej przy Kościele św. Stanisława BM. Ojciec Święty wyraża swoją radość z faktu, że rzymska Polonia, w trosce o edukację i katolickie wychowanie młodego pokolenia, pragnie czerpać z bogactwa osobowości i nauczania św. Jana Pawła II. W setną rocznicę jego urodzin, papież napisał, że jest on niewątpliwie przykładem otwartego i kontemplacyjnego umysły, rozmiłowanego w Bogu i człowieku, w stworzeniu, historii oraz sztuce. Różnorodność zainteresowań św. Jana Pawła II sprawiła, że stał się bliski osobom różnych ras, kultur i przekonań. Niech świętość waszego patrona inspiruje nauczycieli i wychowawców, uczniów i ich rodziców do wszechstronnego osobistego rozwoju dla ubogacenia waszych rodzin oraz środowisk, w których żyjecie w Wiecznym Mieście.

Papieskie słowa zawarte w okolicznościowym liście, przekazanym w imieniu papieża Franciszka przez asesora Sekcji ds. Ogólnych watykańskiego Sekretariatu Stanu odczytał ks. prałat Paweł Ptasznik, rektor kościoła św. Stanisława, ongiś wieloletni współpracownik św. Jana Pawła II.

Dalsze uroczystości, do których cała szkolna społeczność, jak mówiła dyrektor szkoły Joanna Chojnacka, przygotowywała się przez wiele miesięcy, także w czasie pandemii, poprowadzili uczniowie najstarszej klasy. Albowiem, kontynuując swoje powitalne przemówienie Pani Dyrektor, pomysł przyjęcia św. Jana Pawła II za patrona naszej szkoły zrodził się w naszych sercach wiele miesięcy temu i tym bardziej cieszymy się, że, po długim oczekiwaniu staje się on faktem. A brali w nich udział konsul RP we Włoszech Agata Ibek-Wojtasik oraz wieloletni przyjaciel św. Jana Pawła II Marcello Bedeschi, z którym uczniowie szkoły przeprowadzili wywiad, pytając go o wspomnienia związane z papieżem-Polakiem i inspiracje płynące z wieloletniej przyjaźni.

Marcello Bedeschi wskazywał zgromadzonym, że nauczanie św. Jana Pawła II jest fundamentalne dla Kościoła posoborowego i zachęcał, szczególnie młodych, by uczyli się od niego, by dzieło życia Papieża Polaka było dlań inspiracją. Jako wieloletni współorganizator Światowych Dni Młodzieży nawiązał też do listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper”, którego fragmenty uczniowie otrzymali z okazji uroczystości. Przypomniał, że w odróżnieniu od wielu pism, przygotowywanych przy pomocy sekretarzy, ten konkretny list papież Polak pisał własnoręcznie, dzień po dniu, starając się przekazać w nim, od serca, inspiracje dedykowane właśnie młodym ludziom.

(na podstawie informacji z serwisu eKAI)

fot. ks. Jacek Staniek SChr


18 października 2021r. 230 3945 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne