dodano: 2022-08-08 12:13:28 edycja: 2022-08-24 21:04:30 autor: 230 odsłon: 2582

Jeszcze o zmianach personalnych w naszych wspólnotach

Już w czerwcu dokonało się kilka zmian personalnych w naszych domach zakonnych i placówkach duszpasterskich. Pod koniec roku szkolnego i katechetycznego dziękowano za posługę wielu duszpasterzom, którzy z nowym rokiem podejmą pracę w nowych parafiach: tak było na przykład w parafii św. Józefa w Stargardzie.

Wiele zmian dokonało się na półmetku czasu wakacji: w ostatnią niedzielę lipca podziękowań, można by rzec, nie było końca dla tych kapłanów – proboszczów parafii, którzy po kilku, kilkunastu, a nawet trzydziestu latach, którzy podejmą zadania i działania duszpasterskie w nowych miejscach: Goleniów, Marianowo, Stargard, parafia Chrystusa Króla, Szczecin Podjuchy, Tetyń. Kolejna ‘fala’ podziękowań przyszła przy okazji święta Matki Bożej Zielnej, które w kilku naszych wspólnotach jest nadto dniem parafialnych imienin. W tym dniu podziękowano za posługę proboszczom z Płot i Władysławowa.

Godnym niewątpliwie odnotowania jest fakt naszego powrotu do parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Poznaniu-Morasku. Po niemalże 40 latach ponownie otoczyliśmy duszpasterską opieką mieszkańców Moraska i Radojewa: albowiem z dniem 1 sierpnia 2022 r. obowiązki proboszcza podjął ks. Matei Catargiu SChr. Uroczysty obrzęd kanonicznego objęcia parafii odbył się podczas wieczornej Mszy Świętej w pierwszą niedzielę sierpnia w parafialnym kościele. Przewodniczył jej bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej (tyt. Selendety). O tym naszym powrocie do moraskiej parafii mówił w słowie wprowadzenia do liturgii Ksiądz Biskup, zaznaczając jednocześnie, że ks. Matei to dziesiąty proboszcz – chrystusowiec. Podkreślił je także w homilii ks. Bogusław Burgat SChr, nasz wikariusz generalny, przywołując zaś słowa samego Pana Jezusa z Ewangelii XIX Niedzieli w ciągu roku: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12,32), zachęcał do ufności i wiary, do wzrastania w cnotach bo „bez wiary […] nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6) i „wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). W końcu za św. Pawłem przekonywał, by nie brać wzoru z tego świata, lecz by raczej przemieniać się przez odnawianie umysłu oraz rozpoznawać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (por. Rz 12,2) oraz życzył obfitości Bożej łaski, światła i mocy Ducha Świętego w posłudze. Na zakończenie liturgii nowo ustanowiony proboszcz moraski przyznał, że mocno zabrzmiały w jego uszach i sercu ostatnie słowa niedzielnej Ewangelii mówiące o rozliczeniu z powierzonych zadań i obowiązków (por. Łk 12,48b), a przedstawiając siebie przyobiecał, że będzie dzielić się wszystkimi talentami, którymi go Pan obdarzył. Parafia w Poznaniu-Morasku to druga nasza parafia w archidiecezji poznańskiej i w samym Poznaniu i sąsiaduje ona z parafią pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej, w której duszpasterstwo prowadzimy już 25 lat. Warto także dodać, iż kolejne wspólnoty zakonne podejmują obowiązki w parafiach miasta Poznania i na jego obrzeżach: z początkiem sierpnia 2022 r. do parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu (w dekanacie Poznań-Piątkowo, w którym znajdują się też i nasze poznańskie parafie) przybyli redemptoryści, a do podpoznańskiego Skórzewa – paulini.

Pierwsza sobota i niedziela sierpnia były dniami oficjalnego rozpoczęcia posługi proboszczowskiej na Pomorzu Zachodnim przez innych Współbraci: w Brojcach, Goleniowie, Gosławiu, Kozielicach, Marianowie, Stargardzie, Szczecinie Podjuchach, Szczecinie Żydowcach, Tetyniu. Nieco później, bo w trzecią sierpniową niedzielę, swoją posługę rozpoczęli nowi proboszczowie w Płotach i Władysławowie.

(fot. s. Magdalena Wielgus MChR)


08 sierpnia 2022r. 24 sierpnia 2022r. 230 2582