Kalendarium

Kalendarium z lat ubiegłych


  • XVI Warsztaty Rzeczników Prasowych i Pracowników Instytucji Kościelnych

  24 listopada 2020r. 1120
 • Pogrzeb śp. Marii Woźniak, mamy ks. Józefa

  23 listopada 2020r. 1094
 • Pielgrzymując po Armenii…

  W połowie listopada 2020 r. ks. Leszek Kryża SChr przebywał w Armenii.

  23 listopada 2020r. 1182
 • Nasze świętowanie…

  W ostatnią niedzielę roku liturgicznego oddając cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata pośród wielu intencji modlitewnych zanosiliśmy także modlitwę za siebie wzajemnie.

  23 listopada 2020r. 1008
 • Modlitwa o beatyfikację kard. Augusta Hlonda w Poznaniu i Gnieźnie

  Uroczystość Chrystusa Króla, która jest świętem tytularnym naszego zgromadzenia, jest jednocześnie świętem patronalnym Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

  22 listopada 2020r. 1613
 • Uroczystość Tytularna Towarzystwa Chrystusowego

  22 listopada 2020r. 1222
 • Internetowe rekolekcje z Eindhoven

  Już 23. raz ks. Krzysztof Obiedziński SChr, posługujący w Polskiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Den Bosch organizuje dla Polonii i nie tylko, Internetowe Rekolekcje Adwentowe.

  21 listopada 2020r. 1336
 • Życzenia bp. Lechowicza z okazji uroczystości tytularnej chrystusowców

  21 listopada 2020r. 1345
 • Trzydniowe przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla w domu głównym

  Wspólny śpiew nieszporów z uroczystości Chrystusa Króla wykonywany przez seminarzystów oraz braci i księży - mieszkańców domu głównego w czwartek, piątek i sobotę poprzedzające tę uroczystość oraz konferencje o sposobie królowania Chrystusa i potrzebie nieustannego rozwijania i budowania Jego królestwa stanowią przygotowanie do naszej tytularnej uroczystości.

  19 listopada 2020r. 1337
 • Pogrzeb śp. Ryszarda Kicki, ojca ks. Krzysztofa

  16 listopada 2020r. 968
 • Święcenia diakonatu kl. Sebastiana

  14 listopada 2020r. 1588
 • Nasz Współbrat i jego radiowy reportaż ponownie nagrodzony

  14 listopada 2020r. 948
 • Pogrzeb śp. Józefa Dobosza, ojca ks. Bogumiła

  14 listopada 2020r. 817
 • Pogrzeb śp. ks. Andrzeja Chmieleckiego, brata ks. Sławomira

  14 listopada 2020r. 1079
 • Spotkanie ks. Generała z Rektorem KUL

  13 listopada 2020r. 1846
 • Narodowe Święto Niepodległości

  „Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, kopalni, w każdej pracowni, w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe. […] Iżby w odbudowanej ojczyźnie każdy czuł się dobrze jako człowiek, jako obywatel Państwa, jako wyznawca ewangelicznej prawdy i jako wierny syn Kościoła…” – pisał Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, Prymas Polski, założyciel naszej zakonnej rodziny, w liście-orędziu do ludności osiedlającej się na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

  11 listopada 2020r. 955
 • Zmarł brat ks. Antoniego Kleina SChr

  07 listopada 2020r. 940
 • Zmarł śp. ks. Ryszard Gaweł, brat ks. Grzegorza

  05 listopada 2020r. 1030
 • Różaniec do Granic Nieba

  03 listopada 2020r. 1079
 • Ks. Roman Twaróg SChr laureatem Nagrody «Semper Fidelis»

  W 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej ustanowił Nagrodę «Semper Fidelis» – honorowe wyróżnienie przyznawane osobom, organizacjom społecznym i instytucjom, które aktywnie dbają o zachowanie i upowszechnianie spuścizny kresowej.

  03 listopada 2020r. 1501
 • Program o Polakach w krajach Ameryki Południowej

  02 listopada 2020r. 1421
 • Chrystusowiec profesorem Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie

  02 listopada 2020r. 1260
 • Listopadowa zaduma…

  Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, rokrocznie obchodzone na początku listopada, i w ogóle cały ten miesiąc przynaglają do szczególnej refleksji i modlitwy: refleksji nad naszym życiem i powołaniem do świętości… Przypominamy słowa św. Pawła Apostoła, że nasza ojczyzna jest w niebie (por. Flp 3,20a) i nieustannie podejmujemy pielgrzymowanie do tej niebiańskiej ojczyzny, starając się wzrastać w cnotach a unikać wad…

  01 listopada 2020r. 501
 • Pogrzeb śp. Eleonory Twaróg, matki ks. Romana

  30 października 2020r. 935
 • Po 111 dniach otwarto Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne)

  28 października 2020r. 1683
 • „Podaruj Znicz na Kresy”

  Akcja „Podaruj Znicz na Kresy” prowadzona jest od 14 lat. Inicjatorem jest górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

  27 października 2020r. 1337
 • Śluby dozgonne kl. Sebastiana Stawiereja SChr

  W ostatnią niedzielę października nasz Współbrat, kl. Sebastian Stawierej SChr, złożył swoją profesję dozgonną, wyrażając tym samym chęć całkowitego oddania w służbie Bożej w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej.

  26 października 2020r. 1727
 • 72. rocznica śmierci Założyciela

  22 października 1948 roku w Warszawie zmarł Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, Prymas Polski, Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

  22 października 2020r. 1183
 • 20-lecie pracy redakcyjno-wydawniczej związanej z polonijnymi periodykami „Projeções” i „Polonicus”

  Z satysfakcją informujemy że, ukazała się nowa edycja czasopisma „POLONICUS – Revista de reflexão Brasil-Polônia” (POLONICUS – periodyk refleksji Brazylia - Polska). Jest to już z kolei 20 numer tego specyficznego periodyku polonijnego.

  20 października 2020r. 1193
 • „Aby wiara nie ustała” – Wieczór Wielbienia w Stargardzie

  20 października 2020r. 1107
 • 03 lipca 2015r. 181159 Drukuj

  Towarzystwo Chrystusowe

  ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

  2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

  projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne