Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest uroczystością tytularną Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Grzegorz Piotr Bielaszka, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Węgrzech.

Po Mszy świętej w Domu Polskim odbyła się prezentacja zbioru materiałów konferencji pt. "Nadzieja w beznadziejności". Zbiór ten powstał w wyniku konferencji, która odbyła się 25 września 2013 roku w Ambasadzie RP w Budapeszcie, podczas której zaprezentowano postacie: prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, świętego już dzisiaj Jana Pawła II, prymasa Józefa kardynała Mindszentyego i biskupa Árona Mártona.

Słowo wstępne wygłosił Pan Roman Kowalski, Ambasador RP na Węgrzech, a w imieniu abpa Alberto Bottari de Castello, Nuncjusza Apostolskiego na Węgrzech, ks. Grzegorz Bielaszka - sekretarz nuncjatury.

W imieniu gospodarzy gości powitała Monika Molnárné Sagun, prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha oraz Krzysztof Grzelak SChr, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej.

Osoby czterech wielkich postaci Kościoła przedstawili:
o. Andrzej Kostecki OP - postać Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski,
ks. dr Michał Lipiński CM - postać Karola Wojtyły arcybiskupa, kardynała, późniejszego papieża św. Jana Pawła II,
Károly Soós prezes Towarzystwa Árona Mártona - postać Józefa kardynała Mindszentyego, arcybiskupa i prymasa oraz postać biskupa Árona Mártona.

Na zakończenie bardzo ciekawej konferencji zabrał głos István Zombor, dyrektor Redakcji Węgierskiej Encyklopedii Historii Kościoła, który przedstawił aktualność prezentowanego zbioru i podziękował Ambasadzie RP za olbrzymie wsparcie w zorganizowaniu konferencji i wydaniu materiałów konferencji pt. "Nadzieja w beznadziejności".

Tekst i zdjęcia
Barbara Pál


24 listopada 2014r. 2903 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne