W dniach 5-9 maja 2015 roku na Pomorzu Zachodnim, a szczególnie w Szczecinie zaplanowano dni modlitw o beatyfikację Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Wydarzenie związane było z 70-leciem powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Szczególnym tytułem było zorganizowanie przez kard. A. Hlonda, na mocy specjalnych uprawnień Stolicy Apostolskiej, polskich struktur kościelnych na tych nowych terenach .

Jako pierwsi pracę duszpasterską na Pomorzu Zachodnim i Szczecinie podjęli księża i bracia zakonni ze zgromadzenia zakonnego założonego przez kard. A. Hlonda – Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – chrystusowcy.

Uroczystości zapoczątkowano 5 maja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie odbyła się konferencja naukowa pt. „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956”. Obrady trwały cały dzień i odbyły się w pięciu sesjach. Zaprezentowano w nich m.in. takie tematy: Stolica Apostolska wobec Ziem Zachodnich Polski po II wojnie światowej; Kościół katolicki w Polsce w latach 1945-1956. Główne aspekty; Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956; Uwarunkowania polityki państwa wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. W drugiej sesji przedstawiono kościoły mniejszościowe. W trzeciej sesji przedstawiono problemy pracy duszpasterskiej, poczynając od czasów pionierskich. W czwartej zaprezentowano biografie księży z ks. inf. Edmundem Nowickim, pierwszym Administratorem Apostolskim ustanowionym przez kard A. Hlonda oraz w ostatniej: Kościół w polityce władz PRL na Pomorzu Zachodnim. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz tamtejszy IPN.

Główne uroczystości odbyły się następnego dnia, w środę 6 maja – w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, gdzie od zakończenia wojny duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy. Było to dokładnie w 70-tą rocznicę odprawienia pierwszej Mszy Świętej w powojennym Szczecinie, sprawowanej przez duszpasterza polskiego, pioniera tej ziemi, ks. Floriana Berlika, chrystusowca.

Uroczystość zgromadziła w sanktuarium ponad 100 księży chrystusowców z kraju i z zagranicy, księży diecezjalnych i zakonnych, ponad 60 Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W uroczystości udział wzięli również wszyscy nowicjusze i klerycy wyższego seminarium duchownego Towarzystwa Chrystusowego wraz z przełożonymi. Nie zabrakło także wiernych świeckich.

O godz. 12.00 ks. prof. Bernard Kołodziej TChr wygłosił wykład na temat objęcia przez chrystusowców duszpasterstwa Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, poczynając od ks. Floriana Berlika. Chrystusowcy objęli wtedy teren od Pyrzyc po Kamień Pomorski i Trzebiatów. W 1947 r. Administrator Apostolski, ks. Edmund Nowicki tak podsumował pracę chrystusowców: „osiemnaście miesięcy temu wykuwały się na piastowskich kresach pierwsze zręby organizacji życia kościelnego, w krainie bez kapłana i ołtarza, w morzu min i pogwiździe zbłąkanych kul. Na pola „dzikiego” wówczas zachodu ruszyło z miejsca Towarzystwo Chrystusowe. Wyprzedziło wszystkich. Dysząc prośbą da mihi animas – (daj mi dusze, zawołanie biskupie kard. A. Hlonda), biegło na najdalsze nieznane krańce i pierwsze budowało ogniska parafialne”. Co czwarty ksiądz pracujący wtedy na Pomorzu Zachodnim był chrystusowcem.

Następnie rozpoczęła się uroczysta msza święta dziękczynna, której przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, koncelebrowali wszyscy zebrani kapłani wraz z przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszardem Głowackim oraz wikariuszem biskupim miasta Szczecina ks. Aleksandrem Ziejewskim. Homilię wygłosił abp metropolita A. Dzięga, podkreślając w niej wielkie zasługi kard. Augusta Hlonda w organizacji duszpasterstwa powojennego oraz wkład księży i braci zakonnych Towarzystwa Chrystusowego w duszpasterstwo na tych terenach.

Po Mszy Świętej nastąpił akt zawierzenia Towarzystwa Chrystusowego i zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uroczystość zakończył abp metropolita A. Dzięga uroczystym błogosławieństwem na dalsze lata duszpasterskiego posługiwania.

ks. Bernard Kołodziej TChr

Galeria zdjęć na stronie Sanktuarium oraz na stronie WSD TChr.

Tekst wykładu ks. prof. B. Kołodzieja TChr


09 maja 2015r. 1925 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne