W święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w piątek 28 października przełożony generalny Towarzystwa, ks. Tomasz Sielicki spotkał się w Dunkierce z tamtejszym duszpasterzem ks. Władysławem Dobrociem SChr. Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych ks. Generał wraz z ks. Prowincjałem i ks. Dobrociem udali się do miejscowości Maison Blanche, gdzie znajduje się ekumeniczna kaplica dla marynarzy i kierowców, w której ks. Władysław celebruje w każdą sobotę o godz. 16:00 Mszę Świętą dla polskich kierowców.

Następnie ks. Generał udał się do kolejnej placówki chrystusowców na północy Francji, do Bruay La Buissière. Po obiedzie spotkał się z księżmi pracującymi w tej parafii: ks. Janem Kałużą SChr i ks. Tomaszem Mikulakiem SChr. W ostatnią niedzielę października ks. Generał przewodniczył Eucharystii w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay i wygłosił Słowo Boże. Towarzyszący ks. Generałowi przełożony prowincji, ks. Jan Ciągło SChr pomagał w niedzielnych obowiązkach duszpasterskich w polskich kaplicach w Houdain i Divion. Po Mszach Świętych Przełożony Generalny, ks. Prowincjał, ks. Jan i ks. Tomasz udali się do Fouquières-les-Béthune na obiad z Siostrami Sercankami, u których codzienną Eucharystię sprawują duszpasterze z Bruay. Po tym spotkaniu kapłani udali się na cmentarz w Hesdigneul-les-Béthune, gdzie przy grobie chrystusowców odmówili różaniec. Po wspólnej modlitwie wszyscy pojechali na wzgórze Lorette, miejsce krwawych walk podczas Wielkiej Wojny, gdzie obecnie znajduje się cmentarz wojskowy z tysiącami mogił poległych żołnierzy, jak i bazylika, w której w latach dwudziestych ubiegłego stulecia umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do dziś miejsce to jest celem pielgrzymek okolicznej Polonii. Ostatnim punktem wizytacji w Bruay były odwiedziny wszystkich kaplic należących do parafii.

Kolejny dzień wizytacji, poniedziałek 31 października, upłynął na spotkaniu z ks. Wacławem Bytniewskim SChr, duszpasterzem Polaków w Escaudain i Abscon. Tam ks. Generał, ks. Prowincjał i ks. Wacław w domowej kaplicy sprawują Najświętszą Ofiarę. W uroczystość Wszystkich Świętych Przełożony Generalny wizytował placówkę Sartrouville-Argenteuil, gdzie duszpasterzem jest ekonom prowincjalny, ks. Antoni Ptaszkowski SChr. Kilka zdjęć tutaj.


03 listopada 2011r. 2130 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne