Ostatnie dni roku akademicko-formacyjnego 2022/2023 upłynęły pod znakiem imienin moderatorów – ks. Rektora Jana Hadalskiego SChr i ks. Prefekta Pawła Jasiny SChr. Uroczystość Patrona ks. Prefekta była też okazją do podziękowania za jego pięcioletnią posługę w seminarium, albowiem od sierpnia 2023 r. ks. Jasina podejmie obowiązki magistra nowicjuszy.

Tymczasem w ostatnich tygodniach roku formacyjnego nasi klerycy zostali zaangażowani w różne projekty duszpastersko-ewangelizacyjne. Razem z ks. Sebastianem Stawierejem SChr, duszpasterzem powołań Towarzystwa Chrystusowego wsparli organizację Archidiecezjalnych Dni Młodych w Wolinie, a w pierwszych dniach szkolnych wakacji czuwali nad przebiegiem spotkania ewangelizacyjnego «Góra Tabor» w Mórkowie k/Leszna.

Nadto w czasie wolnym od wykładów, ćwiczeń i lektoratów, kolokwiów, egzaminów i zaliczeń naszych seminarzystów można było spotkać na wielu integracyjno-duszpasterskich akcjach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez nasze parafie oraz różne stowarzyszenia i organizacje. Nie zabrakło ich także na praktykach duszpasterskich w naszych domach zakonnych oraz parafiach w Polsce i zagranicą. Niestety nie mogli uczestniczyć oni we wszystkich takich akcjach, bo jest ich niewielu, a wypoczynek dla grup dziecięcych i młodzieżowych organizowały wszystkie wspólnoty parafialne, korzystały w ich przeprowadzeniu z pomocy sióstr misjonarek. Jednym słowem próbowano stworzyć warunki dla dobrego i owocnego spędzenia okresu wakacji: nie zabrakło różnych atrakcji, spotkań i wyjazdów integracyjno-poznawczych, ale również zadbano o pogłębianie relacji z Panem Bogiem.

Inni Współbracia w czasie wakacyjnym realizowali swoje marzenia i pasje sportowe oraz misyjne. Dzielili się nadto wiedzą i doświadczeniem z pragnącymi w tym czasie pogłębiać swoją wiarę, więź z Jezusem oraz znajomość dzieła życia polskich świętych. Naszych Współbraci, a precyzyjnie rzecz ujmując neoprezbitera-chrystusowca nie zabrakło na odbywającym się w połowie wakacyjnego czasu «Przystanku Jezus».

Chrystusowcy oraz grupy młodych Polaków z różnych stron świata, także z naszych ośrodków duszpasterskich (m.in. z Aulnay sous Bois, Bonn, chicagowskiego Trójcowa, Düsseldorfu, Kleve, Köln, Lombard, Scarborough, Sterling Heights) uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Ponadto chcemy zauważyć polonijną grupę z kilku krajów Europy Wschodniej i Południowej, której przewodzą ks. Oleg Szpieć SChr z Białorusi, s. Katarzyna Daraż MChR z Grecji i s. Monika Hoffmann MChR z Polski. Jej uczestnictwo wspomagał Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zespół, jak dowiadujemy się z wywiadów, których udzielał Dyrektor Biura ks. Leszek Kryża SChr, wsparł wiele inicjatyw pozwalających katolickiej młodzieży z krajów byłego Związku Sowieckiego w tym i ogarniętej wojną Ukrainy wziąć udział w tym światowym spotkaniu młodego Kościoła z papieżem.

Światowe Dni Młodzieży były obecne w wielu mediach: można było śledzić poszczególne wydarzenia w Internecie, na falach eteru oraz na kanałach telewizyjnych. Dla programu „Polonia24” wrażenia tych dni opisywał uczestniczący w nich duszpasterz z Trójcowa ks. Piotr Janas SChr. Krótką relację wraz z fotografiami ze spotkania młodych chrześcijan z papieżem, przygotowaną przez ks. Adama Słomińskiego znajdziemy w serwisie www prowincji północnoamerykańskiej.

Ekipa telewizyjna zawitała również do Goleniowa, gdzie przedstawiciele męskich wspólnot parafii św. Katarzyny wraz z małżonkami dzielili się świadectwem swojej wiary. Jak zapowiada duchowy opiekun wspólnot, ks. Rafał J. Sorkowicz SChr, nagrywany program ma być wyemitowany we wrześniu 2023 r. Dodać trzeba, że fenomenem ostatnich lat są te grupy mężczyzn starszych i młodszych, które pragną się modlić, pogłębiać swoją wiarę i więź z Bogiem przez stałą formację biblijno-teologiczną.

Ks. Sebastian Stawierej SChr, nasz powołaniowiec został zaproszony z konferencją na organizowany przez siostry misjonarki od ponad dziesięciu już lat Kongres Młodzieży Polonijnej. Ponadto jego uczestnicy odwiedzili nasz Dom Główny. Nasze domy w Poznaniu i Mórkowie otwierały swoje podwoje dla grup i osób indywidualnych, które potrzebowały chwil ciszy, skupienia i medytacji. Ks. Leszek Kryża SChr wraz z o. Lucą Bovio IMC w trzeciej dekadzie lipca 2023 r. wyruszyli z kolejnym transportem pomocy humanitarnej do ogarniętej od ponad 500 dni wojną Ukrainy. Na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. na stanicy «Białowieża» koło Detroit odbywał się polonijny zlot harcerski, a konkretnie Światowy Kurs Harcmistrzowski i Podharcmiatrzowski instruktorów i instruktorek ZHP działającego poza granicami Polski. Jako kapelan uczestniczył w nim nasz Współbrat, duszpasterz z Antypodów i rektor sanktuarium Miłosierdzia Bożego na przedmieściach Melbourne ks. Kamil Żyłczyński SChr.

W święto Przemienienia Pańskiego i uroczystość Wniebowzięcia NMP odbyły się celebracje odpustowe w kościołach parafialnych w Płotach, Pyrzycach i Władysławowie oraz w kościele filialnym w Krzemieniu wraz z wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II (parafia Dobrzany). Parafialne święta miały miejsce i w innych miejscach naszej posługi: ku czci św. Anny w Binowie (parafia Szczecin Podjuchy), ku czci św. Stefana, patrona Węgier i MB Częstochowskiej w Budapeszcie i w Lisowie (parafia Chociwel).

Uzupełniamy ten post informacjami, że na terenie naszych parafii odbywały się ważne uroczystości. Niewątpliwie do takich należały obchody Święta Policji w Zachodniopomorskiem, które odbyły się w Pyrzycach i były połączone z inauguracją nowego budynku tamtejszej komendy powiatowej. Rozpoczęła je wspólna modlitwa w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem bpa Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis). A na sam koniec przedstawiamy kilka migawek z lipcowych i sierpniowych wydarzeń z Cruz Machado w Brazylii, które można znaleźć na ich profilu społecznościowym. Niektóre z wydarzeń zostały zaprezentowane w innych serwisach internetowych.

 


07 sierpnia 2023r. 230 3583 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne