Z początkiem kolejnego roku szkolnego i katechetycznego rozpoczął się w naszych parafiach kolejny rok formacyjny dla działających w nich wspólnot zrzeszających dzieci, młodzież bądź dorosłych. Po wakacyjnej przerwie śpiewacze schole dziecięce i młodzieżowe wznowiły próby, a ministranci i lektorzy zaczęli gromadzić się na cotygodniowych zbiórkach etc…

Nie tylko na forum parafialnym są podejmowane inicjatywy duszpasterskie mające na celu pogłębienie zażyłości z Chrystusem, bo trzeba zauważyć działania o charakterze regionalnym, a nawet ogólnokrajowym. Do takich należało formacyjno-ewangelizacyjne spotkanie młodzieży w Klępinie k. Stargardu, które odbyło się w sobotę 9 września 2023 r. i na dobre wpisało się w kalendarz międzyparafialnych projektów organizowanych przez chrystusowców.
Z pomocą sióstr misjonarek grupy młodzieżowe z naszych zachodniopomorskich parafii mogły się lepiej poznać i zintegrować, dzięki życzliwości i wielkiemu sercu miejscowych gospodyń nikomu nie zabrakło pokarmu dla ciała, a różnoraka posługa chrystusowców: od przeprowadzenia nabożeństwa pokutnego przez głoszenie homilii i konferencji, spowiadania aż do sprawowania Najświętszej Ofiary pozwoliła spotkać się z Chrystusem, naszym Panem, Mistrzem i Zbawicielem, by poprosić Go o potrzebne łaski i dary. Właśnie Eucharystia była kulminacją klępińskiego spotkania. Nie brakowało nadto zabaw i gier o charakterze sportowym, wspólnego ogniska. Całość zakończyła uwielbieniowa modlitwa adoracyjna przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.
Szerszą relację wraz z fotografiami znajdziemy na internetowych kanałach naszego referatu powołaniowego.

*    *    *

Z racji pięknej pogody w sobotę 9 września udało się zorganizować i wspaniale przeżyć wiele przedsięwzięć, które stają się świadectwem, że wspólnota Kościoła jest żywa, że w każdym czasie znajdują się ludzie pragnący zbliżyć się do Pana i pogłębiać z Nim więź… Mężczyzn z naszych wspólnot parafialnych można było spotkać na kolejnej stanowej pielgrzymce do Międzyrzecza. Natomiast ministranci i lektorzy z naszych poznańskich parafii po uroczystej Mszy Świętej inaugurującej kolejny rok formacyjny w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela, a następnie udali się wraz ze swoimi duszpasterzami na rowerowy rajd.

*    *    *

Trzeba dodać, że nasze duszpasterstwo powołań stawia na indywidualne prowadzenie poszukujących drogi powołania. Od początku wakacji udało się zorganizować dwie tury trzydniowych rekolekcji rozeznawania drogi życiowej i dzięki jednej z nich do domu nowicjackiego w Mórkowie zgłosił się jeden z kandydatów. Duszpasterz powołań zaprasza do kontaktu. Natomiast parafia św. Jadwigi Królowej w Poznaniu nie ustaje w organizowaniu pielgrzymek do różnych ważnych miejsc: w ostatnim czasie odwiedzili m.in. Potulice, miejsce gdzie przed 91 laty rodziło się Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

foto: ks. Sebastian Stawierej SChr


11 września 2023r. 230 2914 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne