Z inicjatywy ks. Jacka Stańka SChr, który jest duszpasterzem w katolickiej szkole podstawowej w Rzymie, na patriotyczno-modlitewny spacer po cmentarzu Campo Verano w Rzymie udała się grupa uczniów, wychowawców i rodziców, a także dyrektor placówki Joanna Chojnacka. W wyprawie, która miała miejsce popołudniem 21 października 2018 roku wzięła udział również gościnnie Aleksandra Kasperek – polska malarka mieszkająca na co dzień w Wiecznym Mieście. „Szlak niepodległości” wiódł przez kwatery Polaków, którzy swoim życiem pokazali na czym polega patriotyzm i jaki sposób go przeżywać. Na trasie znalazły się mogiły naszych rodaków, którzy o swojej polskości dali wyraz pracując w dyplomacji, czy prowadząc szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową. Nie zabrakło również tych, co z bronią w ręku walczyli o wolną Polskę.

Słowa Jana Pawła II o potrzebie modlitwy za zmarłych i nawiedzeniu cmentarzy były motorem wydarzenia, w którym uczestniczyła młodzież.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się modlitwą w intencji wszystkich Polaków spoczywających na rzymskim cmentarzu oraz nawiedzeniem grobu wielkiego orędownika sprawy polskiej bł. Piusa IX.

Na podstawie relacji Agaty Roli-Bruni

Szersze sprawozdanie w wydaniu Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat” – www.naszswiat.it

fotografie pozyskano z udostępionych zbiorów ks. J. Stańka SChr, Państwa Galantów i Państwa Spiżarnych.

Campo Verano – Quadriportico – w głębi kościół pw. Matki Boskiej Miłosierdzia, przed nim figura Campo Verano – Quadriportico – w głębi kościół pw. Matki Boskiej Miłosierdzia, przed nim figura
w Bazylice San Lorenzo przy kaplicy grobowej bł. Piusa IX w Bazylice San Lorenzo przy kaplicy grobowej bł. Piusa IX
przy miejscu spoczynku malarza- powstańca listopadowego – Romana Postempskiego przy miejscu spoczynku malarza- powstańca listopadowego – Romana Postempskiego
Zbiórka przy Bramie Głównej – Piazzale del Verano 1 Zbiórka przy Bramie Głównej – Piazzale del Verano 1
rzeźba epitafijna Niemcewicza i Kniaziewicza rzeźba epitafijna Niemcewicza i Kniaziewicza
O. Flawian Słomiński jako kapelan wojskowy i penitencjariusz apostolski O. Flawian Słomiński jako kapelan wojskowy i penitencjariusz apostolski
pożegnanie trumny ze szczątkami Prymasa M. Halki-Ledóchowskiego pożegnanie trumny ze szczątkami Prymasa M. Halki-Ledóchowskiego
pożegnanie szczątków Prymasa M. Halki-Ledóchowskiego na dworcu kolejowym w Rzymie pożegnanie szczątków Prymasa M. Halki-Ledóchowskiego na dworcu kolejowym w Rzymie
gen. Stanisław Klicki gen. Stanisław Klicki
pomnik Piusa IX pomnik Piusa IX
fragment mozaiki w kaplicy grobowej Piusa IX w bazylice San Lorenzo z napisem „POLONII” fragment mozaiki w kaplicy grobowej Piusa IX w bazylice San Lorenzo z napisem „POLONII”
Władysław Oleszczyński Władysław Oleszczyński

23 października 2018r. 341 6540 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne