Bogarodzico, Matko nasza, [Maryjo], Królowo Towarzystwa Chrystusowego!
Wielbimy dobrego Boga, który w Duchu Świętym wyniósł Cię spośród wszystkich ludzi
do wielkiej godności Matki swego Syna i obdarzył Cię pełnią łaski.
[i] zwracamy się z ufnością do Ciebie, powierzając Ci Towarzystwo i wszystkie jego sprawy.
Oczyść je z wszelkiej ludzkiej słabości i egoizmu;
do naszej słabej wiary i miłości dodaj siłę Twojej miłości i wiary
i oddaj [nas] Panu [i Królowi] naszemu Jezusowi Chrystusowi…

W dziewięćdziesiątym roku istnienia Towarzystwa Chrystusowego parafrazując akt oddania się Matce Najświętszej u tronu Jasnogórskiej Madonny chcemy odnowić i powtórzyć nasze zawierzenie, potwierdzić naszą gotowość do pracy wśród Polonii całego świata, że o bratnie dusze idziemy w bój, aby przybliżać im Chrystusa: Jego miłość, dobroć i miłosierdzie, aby ich do Chrystusa przyprowadzać…

Z naszymi Parafianami i Siostrami Misjonarkami, z naszymi Rodzinami, Przyjaciółmi i Dobrodziejami, z Ruchem Apostolatu Emigracyjnego wyruszamy z pielgrzymką w noc 21/22 października 2022 r., aby zrealizować te dobre zamiary i pragnienia, a także po to, by jeszcze raz całą Polonię i ich duszpasterzy oddać pod płaszcz macierzyńskiej opieki Maryi…

Zachęcamy do wspólnej modlitwy z nami i za nas, do powierzania Matce Bożej swoich osobistych intencji i spraw: uruchamiamy zatem adres mailowy (czuwanie@chrystusowcy.pl), gdzie można przesłać modlitewne intencje oraz serwis internetowy (https://czuwanie.chrystusowcy.pl/), gdzie pojawiać się będą bardziej szczegółowe informacje. Niektóre momenty naszego czuwania i modlitwy będą transmitowane przez środki masowego przekazu i przez Internet.

 


15 września 2022r. 230 7104 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne