W dniach 15-16 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat: „Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Komitet Badań nad Migracjami PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW i Instytut Socjologii UJ. Udział w tej Konferencji wziął nasz historyk ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr, który wygłosił referat pt: „Wyzwania współczesnego duszpasterstwa polonijnego”.

Następnie w ramach prac Komitetu Badań nad Migracjami PAN, którego członkiem jest ks. prof. Kołodziej dyskutowany był projekt raportu dla rządu RP na temat: „Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski”.


17 listopada 2012r. 3200 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne