Chrystusowcy zebrani na XIII Kapitule Generalnej wybrali 11 lipca 2019 roku, w święto św. Benedykta opata, nowego przełożonego generalnego. Został nim ks. Krzysztof Olejnik SChr, dotychczasowy prowincjał Prowincji pw. NSPJ w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii.

Ks. Krzysztof Olejnik SChr, urodził się 5 stycznia 1973 r. we Wrześni. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 20 sierpnia 1994 r. Po odbyciu rocznego nowicjatu, 29 września 1995 r. złożył pierwszą profesję zakonną w domu nowicjackim w Mórkowie. Profesję dozgonną złożył 30 kwietnia 2000 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2001 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu z rąk ks. abpa Juliusza Paetza. Po święceniach kapłańskich był katechetą–spowiednikiem w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach. W 2002 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2003-2004 odbył studia w Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W latach 2004-2007 był Socjuszem Magistra nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie. W 2007 r. został skierowany do Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Wielka Brytania i Irlandia) i pracował jako duszpasterz Polaków w: Moyraverty (Irlandia, 2008-2011); Belfaście (Irlandia Północna, 2011-2013); Londonie–Putney, (Anglia, 2013-2014); Hampton Hill (Anglia, 2014-2016); Glasgow (Szkocja, 2016-2018). W latach 2012-2018 był wiceprowincjałem Prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w 2018 r. został przełożonym tej Prowincji. W 2013-2018 r. pełnił funkcję radnego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Dnia 11 lipca 2019 r. XIII Kapituła Generalna wybrała ks. Krzysztofa Olejnika SChr na urząd przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Po wyborze nowy przełożony generalny udał się do kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tam złożył wobec zgromadzonych współbraci przepisane prawem wyznanie wiary oraz przysięgę wierności.

Po czym wszyscy odśpiewali dziękczynne Te Deum. Następnie zgromadzeni w kaplicy chrystusowcy na znak posłuszeństwa złożyli ks. Generałowi wyrazy szacunku.

Nowo wybrany przełożony generalny skierował do współbraci kilka słów dziękując za wybór i zaufanie. Poprosił zebranych o zachowanie ducha jedności oraz modlitewne wsparcie.

Na koniec ks. Generał udzielił błogosławieństwa i odśpiewano Hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”.

Po powrocie na salę obrad Kapituła wybrała wikariusza generalnego, którym został dotychczas piastujący to stanowisko ks. Bogusław Burgat SChr.

Ks. Bogusław Burgat SChr, urodził się 28 maja 1963 r. w Szczecinie. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 13 sierpnia 1983 r. Po odbyciu rocznego nowicjatu, dnia 29 września 1984 r. złożył pierwszą profesję zakonną w domu nowicjackim w Mórkowie, zaś profesję dozgonną 2 kwietnia  1989 r. w Poznaniu. Świecenia kapłańskie przyjął 23 maja 1990 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu z rąk ks. abpa Jerzego Stroby. Po święceniach kapłańskich przez rok był wikariuszem Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu. W latach 1991-1996 był proboszczem Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Zielonym Gaju (Kazachstan). Następnie w latach 1996-1997 pracował jako wikariusz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W 1997 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2001-2002 odbył staż naukowy w Stanach Zjednoczonych połączony z duszpasterstwem polonijnym w Chicago. W 2007 r. został mianowany wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, następnie prefektem, wicerektorem (2008-2011) oraz rektorem tego Seminarium (2011-2013). Dnia 4 lipca 2013 r. został wybrany na urząd wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Od 2013 r. jest członkiem Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz przewodniczącym Komisji ds. Polonii. W 2015 r. został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski konsultorem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Dnia 11 lipca 2019 r. ks. Bogusław Burgat SChr został wybrany przez XIII Kapitułę Generalną - na drugą kadencję - wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W kolejnym głosowaniu wybrano czterech radnych generalnych. Pierwszym Radnym Generalnym został ks. Zbigniew Regucki SChr, kolejni radni odpowiednio: ks. Marek Grygiel SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr oraz ks. Matthew Gardziński SChr.

Rada Generalna służy pomocą przełożonemu generalnemu. Jej zgoda jest potrzebna w określonych prawem najważniejszych decyzjach, jakie podejmuje generał zgromadzenia.

Wszystkim wybranym przełożonym i radnym serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego światła i łaski na czas pełnienia funkcji.

*******

English:

Gathered for the 13th General Chapter of the Society of Christ, on July 11, 2019 (on the liturgical feast day of St. Benedict), the Chapter Fathers elected their new Superior General, Fr. Krzysztof Olejnik SChr, who was, until this time, Provincial Superior in Great Britain and Ireland.

After the canonical election, the new Superior General entered into the chapel of the Society of Christ’s Mother House in Poznan. There, he solemnly professed his faith and vowed faithfulness to the Gospel and the Church. The entire congregation gathered in Poznan sang the Te Deum laudamus in thanksgiving, after which all members expressed their homage in the traditional sign of obedience and best wishes.

In his first oration, the Superior General directed words of thanks for the trust given him, asking at the same time for prayerful support. In conclusion, the new Superior General imparted the solemn blessing and the hymn of the Society of Christ was sung.

After returning to the hall of discussion, the General Chapter elected Fr. Bogusław Burgat SChr as Vice-General.

This election was followed by the election of the four members of the General Council who are: Fr. Zbigniew Regucki SChr, Fr. Marek Grygiel SChr, Fr. Zbigniew Kutnik SChr and Fr. Matthew Gardzinski SChr.

To all those who have received the mandate of service for the Society of Christ, we wish to extend our best wishes and prayers for God’s guidance and grace in the fulfilment of this important mission.

 

 


11 lipca 2019r. 341 16230 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne