Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu została powołana do życia dekretem biskupa poznańskiego 7 września 1997 r., dokładnie trzy miesiące od pamiętnej kanonizacji św. Jadwigi na krakowskich błoniach. Program obchodów jubileuszowych powstał po spotkaniu, na które duszpasterze zaprosili Parafian. Nazwaliśmy to spotkanie „Słuchaniem Parafian” i postanowiliśmy, że będziemy się spotykać cyklicznie, w duchu refleksji synodalnej nad tym z kim idziemy, dokąd zmierzamy i jaką wybieramy drogę. Ustaliliśmy, że obchody jubileuszowe będą rozpisane na siedem dni, na które złożyły się celebracje i agapy, w kościele, w sali parafialnej i na terenie wokół świątyni. 

Jubileuszowe świętowanie zaczęliśmy 1 września 2022 r., w pierwszy czwartek miesiąca. Do modlitwy zaprosiliśmy Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Po liturgii zaplanowaliśmy pieczenie kiełbasek. Przy ognisku był czas na rozmowy, snucie powakacyjnych planów i poznanie się z nowym duszpasterzem LSO. Szafarze wraz z małżonkami świętowali przy proboszczowskim stole. Kolejny dzień, pierwszy piątek miesiąca, był dniem wdzięczności za miłosierne dla nas Serce Jezusa i wynagrodzenia Bożemu Sercu za grzechy. W całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu wpletliśmy godziny modlitwy prowadzone przez mamy z małymi dziećmi oraz Ruch „Odrodzenie”. Po wieczornej Eucharystii rozpoczęło się nabożeństwo uwielbienia. W sobotę zaś na modlitwie zgromadzili się nasi seniorzy, a także osoby chore i z niepełnosprawnością. Podczas Eucharystii udzieliliśmy im sakramentu chorych. Do wspólnej modlitwy zaprosiliśmy wspólnotę Żywego Różańca, która po Mszy św. przygotowała poczęstunek dla seniorów. Przy stole spędziliśmy czas na wspominkach z początków parafii. Było czego słuchać, bo wśród seniorów znalazło się wielu pionierów, którzy 25 lat temu pomagali parafii św. Jadwigi stawiać pierwsze kroki. W niedzielę celebrowaliśmy podwójny jubileusz, to znaczy dziękowaliśmy Bogu za 90 lat istnienia Towarzystwa Chrystusowego. Okolicznościowe kazania wygłosił ekonom generalny Towarzystwa ks. dr Marek Grygiel SChr. O godz. 12.00 rozpoczął się wyczekiwany przez dzieci piknik. Były gry i zabawy dla dzieci, domowe wypieki, pyszna grochówka i oczywiście pieczenie kiełbasek. Po sumie parafialnej zebraliśmy się wszyscy przed kościołem i pozowaliśmy do pamiątkowej jubileuszowej fotografii. W poniedziałek świątkowała nasza młodzież i studenci, a we wtorek małżonkowie mogli odnowić ślubne przyrzeczenia.

Centralnym punktem jubileuszowych obchodów była uroczysta Eucharystia w środę 7 września 2022 r., której przewodniczył bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej (tyt Selendety). Modlili się z nami także licznie zebrani kapłani z przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztofem Olejnikiem na czele. Parafianie byli szczęśliwi mogąc się spotkać z były proboszczami, którzy stawili się w komplecie: ks. Karol Kozłowski SChr, ks. Jarosław Bilicki SChr, ks. Marek Jarząbek SChr, ks. Zbigniew Regucki SChr. Ponadto we wspólną celebrację eucharystyczną włączyli się i inni Współbracia: dawni i obecni duszpasterze parafii oraz mieszkańcy naszych domów zakonnych z Poznania i Pomorza Zachodniego, dalej kapłani pochodzący z parafii oraz dziekan dekanatu Poznań-Piątkowo ks. kan. Jan Lesiński. Z licznie zgromadzoną wspólnotą parafialną modliły się również najwyższe przełożone Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Matką Ewą Kaczmarek MChR (zgromadzenia, którego siostry wspierają duszpasterzy od początku istnienia parafii). Ks. Biskup wygłosił również okolicznościowe kazanie, w którym wskazywał czym jest wspólnota parafialna, a jej członkowie są wezwani do jej tworzenia i ubogacania przez współpracę z Bożą łaską, zaufanie Jego Opatrzności i wspominanie wielkich dzieł Bożych, które dokonały się przez mijające 25 lat (por. Ps 78[77]). Wskazał także, że pewną inspiracją do tego mogą być słowa biskupiego zawołania śp. abpa Jerzego Stroby („Da instrumentum Tuum esse – Pozwól być Twoim narzędziem)”, bowiem w budowaniu wspólnoty mamy stawać się narzędziami w ręku Pana Boga. W kazaniu znalazło się także odwołanie do obchodów 90 rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego i do okoliczności tworzenia naszej zakonnej wspólnoty oraz wezwanie, aby z odwagą, ufnością, nadzieją i entuzjazmem podejmować dziedzictwo Ojców zgromadzenia, iść ku przyszłości oraz budować Kościół Boży i rozszerzać Chrystusowe Królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

Klerycy z naszego seminarium rozdali wszystkim obrazki, specjalnie przygotowane na dzisiejszą uroczystość. Natomiast przed rozesłaniem ks. proboszcz Jarosław Staszewski SChr przypomniał wszystkim zebranym przesłanie płynące z kanonizacyjnej homilii św. Jana Pawła II z 1997 r. Papież mówił wtedy, że mądrość i wielowymiarowa aktywność św. Jadwigi płynęły z kontemplacji – czyli z osobistej więzi z Ukrzyżowanym: Dlatego nigdy nie utraciłaś tej „najlepszej cząstki” – to znaczy obecności Chrystusa. W kontekście jubileuszu parafii te słowa św. Jana Pawła II stają się nie tylko aktualne, ale stają się także konkretnym programem dla naszej wspólnoty: I to jest – mówił dalej proboszcz – program dla nas. Najlepszy, ambitny, najowocniejszy, najbardziej trwały. Abyśmy i my znajdowali sposoby, aby umiejętnie połączyć kontemplację z aktywnością.

Ostatnim punktem jubileuszowych obchodów było poświęcenie kaplicy w domu zakonnym i dedykowanie jej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Księdzu Biskupowi w kaplicy towarzyszyło tylko kilka osób; reszta modliła się na dziedzińcu, który na tę okoliczność został nagłośniony. Na koniec, Parafian i wszystkich uczestników uroczystości ks. proboszcz zaprosił na świąteczny poczęstunek do sali w domu parafialnym.

ks. Michał Kłos SChr

Fotogaleria na stronie naszego seminarium


08 września 2022r. 230 3345 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne