W tym roku nagrodę św. Władysława Ogólnokrajowy Samorząd Polski przyznał Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech.

W roku 2020 Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech na podstawie wniosków nominacyjnych nadesłanych od stowarzyszeń polonijnych, samorządów polskich, mediów przyznał Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie najwyższą nagrodę polonijną «Św. Władysława». Ta nagroda jest wyrazem wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Polonii węgierskiej kierowaną do wszystkich, którzy przyczynili się dla dobra wspólnoty parafialnej. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w sobotę, 27 czerwca 2020 roku, w murach gmachu Parlamentu Węgierskiego. W imieniu parafii nagrodę odebrał jej obecny proboszcz, ks. Krzysztof Grzelak SChr.

Następnego dnia, w niedzielę 28 czerwca 2020 r., w budapeszteńskim kościele polskim pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych przeżywaliśmy święto Polonii węgierskiej, czcząc jej patrona, św. Władysława. Przez jego wstawiennictwo wypraszano łaski miłości, nadziei i pokoju dla Polonii i dla naszej Ojczyzny. Główna liturgiczna celebracja odbyła się o godz. 10:30 przy udziale ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka wraz z Małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewy, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Marii Felföldi, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominiki Teske wraz z Małżonkiem, pań: prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha Moniki Molnár i prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema Korinny Wesolowski, przedstawicieli samorządów narodowościowych w tym Katarzyny Balogh przewodniczącej Stołecznego Samorządu Polskiego i innych organizacji polonijnych, wiernych z naszej wspólnoty polonijnej oraz przyjaciół ze Związku Węgrów 1956 roku z Kőbánya.

W niedzielną uroczystość włączono jako znak czci i pamięci ale też nadziei o sprawiedliwą i solidarną przyszłość, modlitwę za ofiary poznańskiego czerwca i powstania węgierskiego 1956 roku, a także złożono, wraz z naszymi przyjaciółmi Węgrami, kwiaty przy tablicy i kopijniku upamiętniającym tamte wydarzenia, a znajdującej się przy budapeszteńskiej polskiej świątyni, a ufundowanej przez naszych przyjaciół Węgrów.

Nasz Kościół Polski na Köbánya od 90 lat jest najwierniejszą ostoją polskości na Węgrzech. Tu zawsze dbano o zachowanie polskich tradycji narodowych, bogactwo języka polskiego i wychowanie, w duchu przesłania «Bóg-Honor-Ojczyzna». W 1908 roku abp Józef Bilczewski przysłał do Budapesztu ks. Wincentego Danka z misją zorganizowania życia duszpasterskiego i budowy Kościoła Polskiego, który został konsekrowany w 10 rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1930 r. przez kard. Augusta Hlonda. Po wojnie, przez prawie 40 lat, polscy księża nie mogli prowadzić pracy duszpasterskiej na Węgrzech, dopiero po zmianach ustrojowych w 1989 r. nastąpił przełom: od 1990 roku, czyli od 30 lat, opiekę duszpasterską nad Polskim Kościołem objęli księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Rok później, 11 listopada 1991 r., Prymas Węgier, kard. László Pacyfik Paskai OFM, ustanowił Polską Parafię Personalną. Chronologicznie funkcje proboszczów pełnili ks. Józef Wojda, ks. Jan Szczykowski, ks. Piotr Dzikowski, ks. Marek Zygadło, ks. Zbigniew Czerniak, ks. Leszek Kryża, ks. Karol Kozłowski i ks. Krzysztof Grzelak. Od 2000 roku, czyli od 20 lat, w Polskim Kościele pracują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Zajmują się one katechezą dzieci, młodzieży jak i również osobami starszymi, przy Domu Polskim prowadzą sobotnie przedszkole. Polska Parafia Personalna obejmuje opieką duszpasterską Polaków zamieszkałych w różnych regionach Węgier, a rok 2020 jest rokiem potrójnego jubileuszu symbolicznie określonego liczbami «90-30-20».

(informacja za: www.polonia.hu, foto B. Pál)


30 czerwca 2020r. 230 5104 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne