Trzeba wrócić do czystego i pełnego chrześcijaństwa.
Trzeba się zająć poważnie swoją duszą i swym zbawieniem.
Trzeba życie swoje wydźwignąć na wyżyny prawa Chrystusowego.
Trzeba się stanowczo odwrócić od grzechu. Trzeba się zawierzyć łaskom Odkupienia,
trzeba z nimi współdziałać i przy ich pomocy zdążać ku szczytom doskonałości chrześcijańskiej.
Chrystus musi się stać naszym życiem.

(A. HLOND, List pasterski «W sprawie Jubileuszu Odkupienia», w: AH, t. I, cz. I – Listy pasterskie, s. 138-144)

Te słowa zawarł Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond w liście pasterskim pt. W sprawie Jubileuszu Odkupienia.

Przypominamy je w przeddzień kolejnego w naszym życiu Wielkiego Postu, by pięknie i owocnie przeżyć ów okres czterdziestodniowego przygotowania do świąt paschalnych: niech będzie to czas nawrócenia, przemiany życia; czas porzucenia złych nawyków i przywiązań.

Przypominamy słowa tego wielkiego Prymasa Polski, założyciela naszej zakonnej rodziny, w roku 140. rocznicy jego urodzin (przypadnie ona dokładnie 5 lipca), zachęcając i zapraszając do modlitwy o cud za jego wstawiennictwem i o rychłą beatyfikację.

Niech ta ‘okrągła’ rocznica stanie się bodźcem do poznania oraz nieustannego pogłębiania ‘znajomości’ z Ojcami naszej zakonnej wspólnoty, zarówno z kard. Augustem Hlondem, jak i o. Ignacym Posadzym: służy temu internetowy serwis poświęcony ich osobom oraz patrimonium zgromadzenia.

 


12 lutego 2021r. 230 3589 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne