W dniu 3 września 2022 r. w Johannesburgu pod Pomnikiem Katyńskim, odbyły się uroczyste obchody 78 rocznicy „Lotów nad Warszawą” związanych z udzielaniem pomocy walczącym powstańcom warszawskim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Południowoafrykańskich Wojsk Powietrznych (SAAF), kombatanci i ich przedstawiciele z rodzinami, reprezentanci polskich stowarzyszeń polonijnych w RPA, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz Ambasady RP w Pretorii. Uroczystości poprowadził Martin Urry, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów. Krótkie nabożeństwo i słowo refleksji wygłosił ks. Radosław Szymoniak SChr oraz Pastor Robin Petersen. Całą uroczystość można obejrzeć klikając w dołączony link.
ks. Radosław Szymoniak SChr

*    *    *

Nadto miesiąc wrzesień 2022 r. obfitował w wiele wydarzeń, w których brali udział chrystusowcy bądź je organizowali we wspólnotach, w których posługują… Niektóre już zaprezentowaliśmy w naszym zakonnym kalendarium jako całościowe sprawozdania bądź tylko jako wypunktowaną ich listę. Oto lista kolejnych wydarzeń:

•    z nowym rokiem szkolnym i katechetycznym w naszych wspólnotach parafialnych w kraju i na emigracji pragniemy podjąć z całego serca wszelakie działania, by młodzi odkryli swoje życiowe powołanie, by nie bali się pójść za głosem powołującym do wyłącznej służby Bogu w Jego Kościele: albowiem „żniwo wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37; Łk 10,1);
•    nowy rok szkolny i katechetyczny w Argenteuil przyniósł zmianę duszpasterza, a nawet ‘jego podwojenie’;
•    w parafii św. Józefa w Stargardzie w czasie jubileuszu Towarzystwa Chrystusowego zainicjowano działalność Parafialnego Klubu Seniora, pierwsze spotkanie w odpowiednio przygotowanej salce odbyło się w połowie września 2022 r., a informacyjne kanały parafii podają, że w ciągu dwóch tygodni jego istnienia spotkań było już kilka, na których wybrano zarząd Klubu oraz przedstawiono szereg ciekawych inicjatyw;
•    w połowie września 2022 r. w Bazylice Mariackiej w flamandzkim Dadizele na wspólnej modlitwie zgromadziła się Polonia z północnej Francji, która, mimo upływających lat, kurczących się sił i zmniejszającej się w związku z tym liczbą pielgrzymów, pozostaje wierna tradycjom przodków;
•    wspólnota polonijna w Lancaster przeżywała nawiedzenie relikwii św. Bernadety Soubirous;
•    naszych Współbraci nie zabrakło na konferencjach naukowych i sympozjach, które organizowały różne osoby i stowarzyszenia: byliśmy obecni na Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim w Poznaniu, I Kongresie Błogosławionego Jerzego Popiełuszki na Jasnej Górze, na V Kongresie Hlondowskim w Rumi oraz na spotkaniu Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich Kurii Biskupich we Wrocławiu, na które od wielu już lat zapraszani są przedstawiciele wydawnictwa „Hlondianum” i redakcji „Mszy Świętej”;
•    ze względu na ćwiczenia rekolekcyjne naszych kleryków tylko niewielka delegacja młodych chrystusowców brała udział w Licheniu w IV Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych pod hasłem «Powstań i świeć»;
•    w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy zaproszenie do udziału w radiowej audycji dla chorych na antenie Radia Maryja przyjął ks. Leszek Kryża SChr, gdzie dzielił się słuchaczami swoimi doświadczeniami ze swojej różnorodnej posługi pośród migrantów i uchodźców, szczególnie tej z ostatniego czasu związanej z pomocą dla ofiar wojny w Ukrainie oraz z pielgrzymowaniem po Kazachstanie z okazji podróży apostolskiej papieża Franciszka do tego kraju z okazji VII Kongresu Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii;
•    nie brakowało też chwil wypoczynku i rekreacji spędzanych wspólnie z młodymi parafianami;
•    duszpasterze – chrystusowcy wraz z przedstawicielami parafii, w których posługują, włączyli się w doroczną akcję modlitewną «Koronka na ulicach miast»;

 


29 września 2022r. 230 2586 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne