W czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r. św. Jan Paweł II modląc się przed Obrazem Jasnogórskiej Madonny zawierzał Jej wiele intencji. Pośród nich było również dziękczynienie za macierzyńską troskę nad naszym narodem oraz prośba o dalszą pomoc i opiekę.

Gdy każdego roku w Rocznicę Odzyskania Niepodległości przybywamy do naszych świątyń na modlitwę, nasze serca przepełnione są tymi samymi uczuciami wdzięczności, przebłagania i prośby. Nie ustajemy w tej modlitwie w miejscach naszej posługi w kraju i poza jego granicami, a zachęcając Drogich nam Czytelników przedstawiamy krótki przegląd z obchodów tego święta w roku ostatecznego ustalenia granic II Rzeczypospolitej.

•    bardzo obszerne sprawozdanie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości otrzymaliśmy od ks. Zdzisława Malczewskiego SChr, rektora PMK w Brazylii i duszpasterza polonijnego z Porto Alegre, RS, zatem oddajemy mu głos:

Polonia w Porto Alegre świętuje Niepodległość Najjaśniejszej
Polonusi w Porto Alegre w brazylijskiej stolicy stanu Rio Grande do Sul świętują Niepodległość Polski. Pomimo, że w Brazylii 11 listopada jest normalnym dniem pracy, to jednak poczucie łączności z Narodem Polskim przyprowadziło grupę Polonusów na poranną Mszę Świętą o godz. 7 do Kościoła Polskiego. Podczas Mszy ks. Zdzisław w krótkim rozważaniu przybliżył zebranym przedstawicielom miejscowej Polonii i zaprzyjaźnionym Brazylijczykom kontekst historyczny odzyskania Niepodległości po 123 latach niewoli narzuconej przez zaborców. Kaznodzieja starał się również uświadomić zebranym w kościele aktualną i delikatną kwestię na wschodniej granicy Polski. Uświadomił wiernym sprawę pomocy humanitarnej z jaką w ostatnich latach spieszy Polska (rząd, Caritas Polska) niektórym krajom na Bliskim Wschodzie, takim jak Irak, Syria, Liban. Duchowo wspieramy Polskę, aby kwestia prowokacji ze strony Białorusi została rozwiązana dla dobra naszych narodów i pokoju w Europie. Ks. Zdzisław zaznaczył także, że my Polacy mamy poczucie wdzięczności wobec Brazylii, która poprzez swoich polityków upominała się na arenie międzynarodowej o wolną i suwerenną Polskę. Najbardziej zaangażowanym w niepodległość Polski był prawnik, senator, wielki intelektualista Ruy Barbosa, a także Nilo Peçanha minister spraw zagranicznych ówczesnego rządu brazylijskiego. Stąd też, kiedy dziś modlimy się za wolną Ojczyznę Polskę, równocześnie pamiętamy o Ojczyźnie Brazylii, w której żyje tylu potomków polskich osadników będących pomostem w kontaktach między naszymi zaprzyjaźnionymi krajami!

Bezpośrednio po liturgii udaliśmy się na drugą stronę alei, gdzie w budynku biurowym mieści się Konsulat Honorowy RP. Przed budynkiem Konsulatu Sergio Sechinski – pełniący misję Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w stanie Rio Grande do Sul skierował do zebranych słowa płynące z polonijnego serca, w których zachęcał, abyśmy pielęgnowali dumę z naszego pochodzenia i zachowywali wartości, jakie przywieźli ze sobą z dalekiej Polski nasi przodkowie. Kolejne generacje emigracyjne w drugim, trzeci, czy piątym pokoleniu żyjące w stolicy i na terenie tego bogatego stanu i trochę mniejszego terytorialnie od Polski, potrafiły pielęgnować i przekazywać nowym spadkobiercom bogactwo naszych tradycji i przejawów kulturowych. Po przemówieniu, Konsul poprosił duszpasterza, aby umieścił polską flagę na specjalnym miejscu przy wejściu do budynku. Z kolei odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy! Ukoronowaniem modlitewno-patriotycznej celebracji było spotkanie w siedzibie Konsulatu, gdzie konsul Sergio podjął nas tradycyjną małą, czarną i aromatyczną brazylijską kawą i biszkoptami. Przy kawie mieliśmy okazję do wspólnej przyjacielskiej rozmowy, jak też przedstawić sugestie do uroczystego świętowania Niepodległości Polski z udziałem Ambasadora Najjaśniejszej dra Jakuba Skiby, który będzie składał wizytę oficjalną w stanie Rio Grande do Sul w dniach od 18 do 21 listopada.

Pan Ambasador ma przywieźć ze sobą kilka propozycji do większej współpracy handlowej, intelektualnej Polski ze stanem Rio Grande do Sul. Program wizyty Pana Ambasadora jest bardzo bogaty w kontakty z przedstawicielami władz, przedsiębiorców, intelektualistów i oczywiście z Polonią w niedzielę 21 listopada. Ponieważ nadal obowiązują obostrzenia sanitarne, więc w ową niedzielę zarówno na Mszy Świętej, jak i później podczas wspólnego obiadu z Panem Ambasadorem musimy się ograniczyć do pewnej liczby przedstawicieli społeczności polonijnej!

W ów świąteczny oraz słoneczny dzień Rocznicy Odzyskania Niepodległości Dzisiaj – przy delikatnym wietrze – powiewa nasza biało-czerwona w towarzystwie brazylijskiej flagi przed Polskim Kościołem! Po drugiej stronie alei przy wejściu do budynku biurowego, gdzie ma swoją siedzibę Konsulat Honorowy RP również powiewa polska flaga! Liczni przechodnie zatrzymują się i patrzą....

Niech żyje wolna i suwerenna Polska i zaprzyjaźniona z nami od zawsze Republika Federacyjna Brazylii! Niech Bóg błogosławi naszym Narodom, a Czarna Madonna z Jasnej Góry i Aparecidy chroni nasze kraje od niebezpieczeństw i zachowa w nich ducha głębokiej i szczerej przyjaźni!

tekst i dołączone poniżej fotografie: ks. dr Zdzisław Malczewski SChr

•    inni chrystusowcy posługujący na Ziemi Krzyża Południa zgromadzili się w domu prowincjalnym w Kurytybie na wspólnej modlitwie i świętowaniu;

•    modlitwa w intencji ojczyzny w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong, na której spotkała się Polonia z Sydney;

•    do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Manchesterze można zaliczyć odbytą tydzień później wizytę w tej polonijnej wspólnocie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego, który wraz z Konsulem RP Michałem Mazurkiem nawiedzili cmentarz, gdzie spoczywają tamtejsi duszpasterze polonijni na czele z organizatorem parafii ks. prałatem Janem Basem i gdzie postawiono pomniki ku czci pomordowanych w Katyniu. Dołączyli oni specjalne tabliczki informujące o bohaterach walk o wolną i niepodległą Polskę;

•    w Budapeszcie obchody Święta 11 Listopada wydłużyły się, albowiem zarówno w ipsa die i następującą po nim niedzielę przygotowano wiele okolicznościowych ceremonii;

•    na chicagowskim Trójcowie patriotyczne obchody zostały włączone w uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia;

•    wspólne śpiewanie hymnu w rzymskim kościele św. Stanisława;

•    obchody Święta Niepodległości w wojskowej misji na przedmieściach Mediolanu;

•    obchody Święta Niepodległości w kraju: we wspólnocie seminarium i domu głównego, Bieg Niepodległości w Poznaniu, w Chociwlu, w Dobrzanach, w Płotach, w Pyrzycach, w Stargardzie, w Szczecinie Zdrojach, we Władysławowie.

*    *    *

Dołączamy jako bonus przegląd i innych wydarzeń z naszych wspólnot:

-    według rytu ambrozjańskiego tegoroczna uroczystość Chrystusa Króla przypadła w pierwszą niedzielę listopada, toteż wierni z PMK w Mediolanie celebrowali ją pod przewodnictwem Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i połączona ona była z udzieleniem sakramentu bierzmowania polonijnej młodzieży;

-    reportaż w Radiu Szczecin o wspólnocie Męskiego Różańca w Goleniowie;

-    jubileusze 40-lecia obecności i posługi sióstr misjonarek w Płotach oraz Rochdale – Oldham;

-    mimo upływu 150 lat od przybycia do Brazylii pierwszych osadników z ziem polskich polskie tradycje i polska kultura jest wciąż żywa;

-    na falach eteru o misyjnych doświadczeniach młodych misjonarzy z Poznania;

-    Dzień Aniołów Stróżów w Smętowicach oraz Dzień Papieski i Niedziela Misyjna w Szczecinie;

-    odpust parafialny ku czci Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach;


14 listopada 2021r. 230 1502 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne