Kapłani Towarzystwa Chrystusowego – mieszkańcy domu głównego bądź pracujący w różnych jego agendach uczestniczą w przeróżnych spotkaniach, sympozjach czy konferencjach. Ich uczestnictwo nie ogranicza się tylko do bycia widzem, słuchaczem tego, co jest przedstawiane, lecz również są mówcami i prelegentami.

14 października 2021 r., w kolejnej edycji konferencji naukowej z cyklu pt. „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”, odbywającej się w Auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego i zatytułowanej „Walka o sumienia Polaków. 1980-1989” z referatem na temat pomocy Rodakom w kraju organizowanej w okresie stanu wojennego przez polonijne ośrodki duszpasterskie prowadzone przez chrystusowców wystąpił ks. prof. Bernard Kołodziej SChr. Na stronie www specjalnie dedykowanej tej konferencji można obejrzeć jej transmisję.

Dzień wcześniej natomiast ks. Maciej Piaskowski SChr, dyrektor wydawnictwa „Hlondianum” i prezes zarządu wydawnictwa „Agape sp. z.o.o” i ks. Tomasz Mikulak SChr, redaktor naczelny „Mszy Świętej” w Kamieniu Śląskim wzięli udział w części spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich wszystkich kurii diecezjalnych w Polsce dotyczącego opracowania programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2022/2023.


14 października 2021r. 230 2482 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne