W sobotę 19 września 2020 r. w Paryżu odbyło się sympozjum online na temat „Zasób archiwalny Polskiej Misji Katolickiej we Francji”. Zorganizowane było przez rektora PMK we Francji ks. Bogusława Brzysia oraz ks. dr. Roberta Czarnowskiego, sekretarza PMK i dyrektora archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Wśród dziesięciu referentów, nasz Współbrat, dyrektor naszego zakonnego archiwum, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr wygłosił referat pt. „Chrystusowcy we Francji”. Przedstawił w nim zasób archiwalny chrystusowców w Poznaniu dotyczący Francji oraz pracę chrystusowców w tym kraju poczynając od 1937 roku do dnia dzisiejszego. Do organizatorów zostało też przesłanych kilka zdjęć archiwalnych.

ks. Bernard Kołodziej SChr


19 września 2020r. 230 4217 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne