W święto św. Andrzeja Apostoła, 30 listopada 2021, w godzinach popołudniowych, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie miała miejsce dyskusja Komisji Teologów nad Positio Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr. Wynik tej dyskusji jest pozytywny, a to oznacza, że teolodzy wyznaczeni przez Kongregację zgodzili się co do tego, że o. Ignacy żył cnotami w stopniu heroicznym.

Deo gratias!

Dyskusja Komisji Teologów jest jednym z ważniejszych momentów w całym procesie kanonizacyjnym. Polega ona na tym, iż 9 teologów otrzymuje wcześniej Positio kandydata do beatyfikacji. Teolodzy mają się z nim zapoznać i niezależnie od siebie wydać ocenę teologiczną, co do heroiczności życia i cnót, która później jest przedstawiana podczas dyskusji. Po przedstawieniu wszystkich głosów, teolodzy pod przewodnictwem Promotora Wiary, dokonują głosowania.
Jeszcze przed dniem dyskusji Komisja ma prawo - co jest zwyczajową metodą pracy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - zwrócić się do postulacji, aby ta udzieliła pewnych wyjaśnień, co do sytuacji i wydarzeń, które budzą u teologów wątpliwości lub potrzebują naświetlenia i wyjaśnienia kontekstu konkretnego zdarzenia, by je lepiej zrozumieć.

W przypadku procesu Ojca Ignacego termin dyskusji Komisji Teologicznej został zakomunikowany 25 maja br. (w dzień święceń prezbiteratu i diakonatu w naszym Zgromadzeniu).
Krótko przed wyznaczoną datą Promotor Wiary zwrócił się do postulatora, aby ten wyjaśnił pewne kwestie i przedstawił aktualny stan opinii świętości, tzw. fama di santità (kto się modli za przyczyną Sługi Bożego, czy są jakieś otrzymane łaski, itd.).
Taka a nie inna decyzja Komisji Teologicznej oznacza, że teraz sprawa beatyfikacji Ojca zostanie skierowana do Komisji Biskupów i Kardynałów (o terminie tejże Komisji zostanie poinformowany postulator w najbliższym czasie). Jeżeli również i na tej Komisji sprawa będzie mieć swój pozytywny finał, to ostatnim krokiem w formalnym procesie beatyfikacyjnym będzie podpisanie przez papieża Dekretu o heroiczności życia i cnót Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr. Od tego momentu Ojcu Ignacemu będzie przysługiwał tytuł "Czcigodny" (tak jest już w przypadku Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB), a do beatyfikacji będzie potrzebny zatwierdzony przez Kongregację cud.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie wspierali mnie swoją modlitwą, a także służyli pomocą przy udzielaniu odpowiedzi Komisji (czy to kwestia merytoryczna, czy też kwestia tłumaczenia na język włoski). Dziękuję również każdemu, kto modlił się o pozytywny przebieg dyskusji Komisji Teologów.
Nie ustawajmy jednak w dalszej modlitwie o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr.

ks. Bogusław Kozioł SChr,
postulator


 


01 grudnia 2021r. 183 5389 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne