Staraniem parafii we Władysławowie pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha Bp i M, ukazała się drukiem książka o pierwszym proboszczu tej parafii pt. „Proboszcz i budowniczy. Życie i działalność księdza Alojzego Piłata TChr (1913-1969)”, której autorem jest Mateusz Jauksz.

We wstępie tej książki czytamy:

„W historii Kościoła na trwałe zapisała się rzesza wielkich i charyzmatycznych postaci. Pojawiały się one w szczególności w momentach, kiedy wspólnota Kościoła przeżywała ucisk i prześladowanie. Doceniając ich zasługi, warto także pamiętać o innych, mniej znanych osobach, które codzienną, wytrwałą pracą i niezłomną moralnością świadczyły o Chrystusie. Taką osobą był niewątpliwie ksiądz Alojzy Piłat, który, choć uniknął nękania przez nieprzychylne Kościołowi władze, potrafił konsekwentnie iść drogą swego powołania, mierząc się z licznymi wyzwaniami swojej epoki.
Historia jego życia i działalności jest wciąż żywa, lecz nie została jeszcze w żaden sposób opisana i podsumowana. Dlatego ważną część tej rozprawy, oprócz licznych odwołań do źródeł archiwalnych i opracowań, stanowią wspomnienia o ks. Alojzym, jakie zachowały się w pamięci mieszkańców nadmorskiego Władysławowa, w którym posługiwał przez przeszło 19 lat. Relacje jego siostrzenicy i siostrzeńca rzucają zaś dodatkowo światło na mniej znane aspekty biografii kapłana.
Integralną częścią pracy jest też spojrzenie na miejsca, sytuacje i okoliczności, w jakich żył, pracował i działał ks. Piłat. Dzięki temu możliwe stało się odtworzenie historycznego  i społeczno-politycznego kontekstu jego biografii.”

odpowiedzialny za wydanie ks. Krzysztof Musiałek SChr – proboszcz


26 kwietnia 230 4060 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne