dodano: 2022-10-16 15:01:22 edycja: 2022-10-21 21:53:21 autor: 230 odsłon: 2150

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit…

Październik to miesiąc, w którym świat akademicki rozpoczyna nowy rok pracy, rok pogłębiania wiedzy i doświadczenia. Inauguracja roku formacyjnego w naszym seminarium czy wspólna modlitwa środowisk akademickich Szczecina w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa są niewielkimi cegiełkami wpisującą się w rokrocznie w październikowy kalendarz. Uczestniczyliśmy również w uroczystych inauguracjach roku w innych uczelniach, z którymi związani jesteśmy przez teraźniejszą bądź przeszłą działalność naukową w postaci prowadzenia zajęć – wykładów, ćwiczeń, warsztatów, itp.

Nie mogło zatem zabraknąć chrystusowców w sobotę 15 października 2022 r. na uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i dzień później w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, w której uczestniczył nasz ekonom generalny i rzecznik prasowy ks. dr Marek Grygiel SChr jako delegat ks. Generała Krzysztofa Olejnika SChr.

Przywołajmy jeszcze słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Hiroszimie 25 lutego 1981 r. i które zostały przywołane przez o. dra Zdzisława Klafkę CSsR, prof. i rektora AKSiM w słowie życzeń do studentów, profesorów i przybyłych gości: Nasza przyszłość na tej tak bardzo narażonej na unicestwienie nuklearne planecie zależna jest od jednego czynnika: Ludzkość musi dokonać przemiany moralnej. Ludzkość jest wezwana do zrobienia wielkiego kroku naprzód, kroku ku mądrości i kulturze. Brak kultury i nieświadomość prawdziwych wartości niesie za sobą groźbę zagłady ludzkości… Albowiem rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy prowadzi do tej moralnej przemiany, prowadzi do wzrastania w mądrości i cnotach, prowadzi do poszukiwania i odnajdywania tego, co jest trwałe i prawdziwie wartościowe; tego, co źródło ma w Bogu, który jest miłością i miłosierdziem, a następnie do budowania na tym teraźniejszości i przyszłości świata.

Dlatego zachęcamy do nieustannej modlitwy za przekazujących wiedzę i mądrość, za tych, którzy je zdobywają oraz za wszystkich ludzi dobrej woli, aby towarzyszyły wszystkim moc i dary Ducha Świętego, a cały podjęty trud przynosił rzeczywiście piękne i błogosławione owoce służące ogólnoludzkiemu rozwoju i wzrastaniu w osobistej świętości.

fotografie z inauguracji w Lublinie: ks. Marek Grygiel SChr16 października 2022r. 21 października 2022r. 230 2150