Po złożeniu (9 lutego 2022 r.) przez postulatora u biskupa katowickiego tzw. Suplex libellus kolejną czynnością w procesie było ułożenie Modlitwy o beatyfikację za przyczyną ks. Pawła Kontnego SChr (nie używany jest jeszcze termin "Sługa Boży", gdyż oficjalnie przysługuje on kandydatowi z chwilą, gdy biskup ogłosi Dekret rozpoczynający proces na etapie diecezji).

Modlitwa ta uzyskała aprobatę Kurii katowickiej dn. 9 sierpnia br.

Poniżej znajduje się tekst modlitwy do prywatnego odmawiania, a prace nad obrazkiem drukowanym wnet się rozpoczną.

Panie Jezu Chryste, Królu męczenników, przez swoją zbawczą ofiarę krzyżową pokazałeś światu, iż „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Dziękuję Ci, że uzdolniłeś sługę Bożego, ks. Pawła Kontnego, chrystusowca, do ofiarnego życia zakonnego i kapłańskiego, a później do męczeńskiej śmierci, która była owocem czystej miłości Ciebie i bliźniego. Proszę Cię o dar beatyfikacji ks. Pawła, abym zainspirowany jego umiłowaniem cnoty czystości, kochał Ciebie nade wszystko i dawał siebie innym. Za jego wstawiennictwem udziel mi łaski ......................., o którą pokornie proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Za pozwoleniem Władzy Duchownej, nr VH V-10/22, Katowice, dnia 9 sierpnia 2022


Wszelkie informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną ks. Pawła Kontnego SChr należy przesyłać na adres:
Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej;
ul. Panny Marii 4; 61-108 Poznań

lub mailowo: postulator@chrystusowcy.pl


27 sierpnia 2022r. 183 3147 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne