Polonijna wspólnota w Rio de Janeiro, choć nie jest liczna, jak w innych zakątkach świata, to jednak aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach związanych z Polskimi rocznicami.

Nasi rodacy z tego zamieszkujący to miasto bardzo uroczyście obchodzili setną już rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie jak w poprzednich latach początek obchodów miał miejsce już w piątek przy pomniku - mauzoleum poległych w czasie II wojny światowej. Wśród pochowanych tam żołnierzy kilku to potomkowie polskich emigrantów. Dlatego też na ich grobach złożono biało czerwone kwiaty. Pod zakończeniu apelu poległych oraz przemówieniach obecnych na uroczystościach prominentów, specjalnie zaproszonych gości.

Osoby zasłużone dla środowiska polonijnego zostały odznaczone medalami, które wręczyła im pełniąca obowiązki Ambasadora RP pani Marta Olkowska. Natomiast ksiądz Jan Solak ze zgromadzenia księży zmartwychwstańców otrzymał nominację na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Kontynuacja uroczystości miała miejsce w niedzielę. Uroczystej Mszy św. przewodniczył prowincjał chrystusowców ks. Kazimierz Długosz SChr, który też wygłosił okolicznościowe kazanie. Współcelebrowali: proboszcz polskiej parafii w Rio de Janeiro ks. Jan Flig SChr oraz ks. Jerzy Molewski SChr - moderator Ruchu Czystych Serc.

Ksiądz Jerzy przybył na kilka tygodni do Brazylii, aby poprowadzić kurs duszpasterski dla księży pracujących w naszej prowincji, odwiedzić parafie, w których posługują chrystusowcy, a także przeszczepić na Brazylię idee ruchu. Kolejnym punktem obchodów Dnia Niepodległości było spotkanie w Stowarzyszeniu Polonia, gdzie uczestnicy uroczystości wysłuchali odczytów na tematy związane z tą rocznicą oraz wzięli udział w wydanym z tej okazji bankiecie.

Na zakończenie dnia wszyscy obecni udali się pod figurę Chrystusa Odkupiciela z góry Corcovado. Po modlitwie, której przewodniczył proboszcz polskiej parafii w Rio de Janeiro ks. Jan Flig SChr.

Dla uczczenia polskiej rocznicy, słynny na cały świat pomnik Chrystusa, przez prawie dwie godziny oświetlony został polskimi barwami narodowymi.


15 listopada 2018r. 341 6538 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne