Kulminacyjnym wydarzeniem Jubileuszu Miłosierdzia dla prowincji Królowej Polonii Zagranicznej (USA i Kanada) była pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii, która odbyła się w dniach od 22 sierpnia do 2 września. Jej duchowym przewodnikiem był ks. prof. Waldemar Chrostowski, znany polski biblista, profesor Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znawca stosunków chrześcijańsko-żydowskich.  

 

Pielgrzymka rozpoczęła się 22 sierpnia od Mszy św. sprawowanej w kościele Wszystkich Narodów w Jerozolimie, tuż obok Ogrodu Getsemani. Nasz szlak obejmował: Betlejem, Cezareę Nadmorską, Hajfę, z karmelitańskim kościołem Stella Maris, Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Błogosławieństw, Tabhę, gdzie wspomina się cud rozmnożenia ryb i chleba oraz stojący tuż obok kościół Prymatu. Dalej, Tyberiadę z mało znanym pomnikiem wdzięczności polskich żołnierzy II Wojny Światowej, wystawionym nad dziedzińcu kościoła św. Piotra. Następnie, Górę Tabor, skąd wyruszyliśmy do Jordanii.

Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

W Jordanii odwiedziliśmy następujące miasta: Pella, Jarash, Amman, Górę Nebo, Madaba,Petrę oraz Aqabę. Na całym jordańskim odcinku naszej pielgrzymki towarzyszył nam polskojęzyczny przewodnik, Syryjczyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz umundurowany oficer policji narodowej.

Po powrocie do Jerozolimy modliliśmy się w najważniejszych sanktuariach chrześcijaństwa: w Wieczerniku, kościele Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na górze Syjon, w kościele Gallicantu („gdzie kur zapiał” po zdradzie Piotra) zbudowanym na terenie pałacu Kajfasza, gdzie wydano wyrok śmierci na Jezusa.

Podczas Mszy św. we franciszkańskim kościele „przy Wieczerniku”, 30 sierpnia, której przewodniczył przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki z wielkim wzruszeniem odnowiliśmy przyrzeczenia kapłańskie. Tego samego dnia odprawiliśmy Drogę Krzyżową na uliczkach Jerozolimy, zakończoną w bazylice Grobu Pańskiego. W ostatnim dniu przed wyjazdem Msza św. była sprawowana w Betanii, w kościele Wskrzeszenia Łazarza, po czym odwiedziliśmy prawosławny klasztor św. Jerzego na pustyni Judzkiej, miejsce chrztu Jezusa w Jordanie, Qumran, Morze Martwe, wreszcie najstarsze miasto świata – Jerycho, na obrzeżach którego spojrzeliśmy na Górę Kuszenia Jezusa.

27 sierpnia w hotelu w Ammanie zasłabł ks. Tomasz Dzida. Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy w szpitalu, tuż obok naszego hotelu. Stwierdzono, że ks. Tomasz doznał wylewu krwi do mózgu, który niestety powtórzył się wprowadzając go w stan nieprzytomności, który trwał ponad tydzień. Przy chorym czuwali ks. prowincjał Paweł Bandurski oraz ks. Tomasz Ludwicki, zapewniając mu konieczną opiekę. Pozostali księża nieustannie modlili się o jego powrót do zdrowia. Ks. Tomasz Dzida zmarł w Ammanie, 5 września 2016.

całość relacji na http://www.tchr.us/?art_id=2252 a zdjęcia z pielgrzymki: http://www.tchr.us/?art_id=2251

tekst i zdjęcia
ks. Waldemar Matusiak SChr

 


07 września 2016r. 341 13401 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne