W listopadzie 2018 roku Nuncjatura Apostolska w Pretorii poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek odznaczył ks. Bogdana Wilkańca SChr medalem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, w uznaniu wieloletniej i ofiarnej posługi duszpasterskiej dla Kościoła w Republice Południowej Afryki.

Oficjalne wręczenie odznaczenia nastąpiło 6.01.2019 podczas Mszy św. w parafii św. Johna Fishera na Lynnwood w Pretorii, RPA. Eucharystii przewodniczył Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Peter Wells, a koncelebrowali ks. abp William Slattery i ks. prałat Roman Walczak, której przewodniczył. Gratulacje odznaczonemu przekazali przedstawiciele duszpasterstwa polonijnego w Pretorii, pani prof. Elżbieta Osuch oraz w imieniu Unii Polonii w Pretorii - Jan Sadowski, a Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu Barbara Kukulska.

W przemówieniu laudacyjnym pani prof. Elżbieta Osuch, wskazała na charyzmat zgromadzenia zakonnego, którego członkiem jest ks. Bogdan. 

Przedstawiła także krótką sylwetkę ks. Bogdana przypominając, okoliczności i rozpoczęcie posługi w RPA.

"Posługę duszpasterską rozpoczął w Vanderbijlparku (Vall Triangle) i po dwóch latach w 1990, na prośbę Polonii w Johannesburgu i za zgodą ks. bpa Orsmonda, otworzył nowy ośrodek duszpasterstwa polonijnego w Bryanston (Johannesburg). Następnie, w roku 1992 objął parafię w Evander/Secunda, a w roku 2000, po tragicznej śmierci ks. Jana Westfala, przejął parafię Niepokalanego Poczęcia w Pretorii. Na prośbę ks. arcybiskupa Williama Slattery, w roku 2014 został proboszczem najbardziej prestiżowej parafii w Pretorii, pw.św. Johna Fishera w dzielnicy Lynnwood. Niemalże od początku swojego pobytu w Południowej Afryce sprawował funkcję przełożonego lokalnego chrystusowców. Wiązało się to z otwieraniem nowych ośrodków duszpasterstwa polonijnego, gdziekolwiek były znaczne skupiska polonijne. W dotychczasowej historii obecności chrystusowców w RPA, zapamiętano piętnastu duszpasterzy, którzy wypełniali misję zgromadzenia. (...)

Ks Bogdan założył i redagował polskie tygodniki (AMI - Agencja Miniaturowej Informacji), Tygodniowe Informacje Duszpasterskie, Miesięcznik „Źródło”, publikację z okazji 25-lecia chrytsusowców w RPA. Wielokrotnie podkreślał w nich niezmienną wartość korzeni polskiej kultury i zwyczajów opartych na niepodważalnych wartościach religjnych.(...). 

Głęboką troską ogarniał chorych, zarówno tych w domach jak i w szpitalach lub domach spokojnej starości. W roku 2000 otrzymał oficjalny dekret stanowiący, że jest kapelanem wszystkich Polaków przebywających w więzieniach Afryki Południowej. (...) Przez 15 lat służył jako kapelan Knights of da Gama. Jak twierdzi wielu świadków gromadził on wszystkich bez względu na narodowość, kolor skóry czy poglądy.

W roku 2003, ówczesny rząd RP, przyznał mu Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski a w roku 2009 Prezydent RP prof. Lech Kaczyński odznaczył ks. Bogdana Oficerskim Krzyżem Odrodzenia Polski.


22 listopada 2018r. 341 5421 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne