„Ochrzczeni i posłani…” – słowa te są hasłem, mottem przewodnim Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przeżywanego w całym Kościele w październiku 2019 r. Zostały one przypomniane przez bpa Szymona Stułkowskiego, pomocniczego biskupa archidiecezji poznańskiej (tyt. Tabalty) na zakończenie niedzielnej liturgii 27 października 2019 r. w kaplicy seminarium i domu głównego, podczas której udzielił święceń diakonatu kl. Krzysztofowi Zubkowi SChr.

Zarówno ostatnia sobota i niedziela tegorocznego października rzeczywiście ‘urosły’ do rangi zakonnego święta. W sobotę bowiem nasz Współbrat przez wieczyste ślubowanie rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa potwierdził swoje TAK na Boże wezwanie i powołanie. W homilii przełożony generalny, nawiązując do czytania z listu św. Pawła do Rzymian, podkreslił, jak ważna jest szczególna i ciągle podtrzymywana relacja z Jezusem. To z niej rodzi się dopiero pragnienie podążania za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. Poprzez to, przywołując samego ks. Posadzego, przypomniał, że sam akt profesji zakonnej jest najgłębszym aktem czci i hołdu dla Majestatu Bożego. 

Chociaż wszyscy ochrzczeni są powołani do świadczenia o obecności i działaniu Boga w świecie, do celebrowania i przypominania Jego wielkich dzieł zbawczych oraz do służby wobec braci zwłaszcza potrzebujących wielorakiej pomocy i stawania się darem dla innych, o czym wspomniał w bardzo osobistym kazaniu Ksiądz Biskup, to jednak, kontynuując myśl, nowi wyświęceni szafarze – diakoni, prezbiterzy i biskupi są jeszcze jakby bardziej wezwani, bo uzdolnieni przez apostolski gest włożenia rąk i dar Ducha Świętego.

Komentując odczytane biblijne perykopy (Jr 1,4-8; Dz 6,1-7; Mt 20,25-28) bp Szymon odwołał się do własnego doświadczenia powołania, przypominając, że ów dar otrzymujemy u zarania swojego życia oraz że jesteśmy wezwani, by go pielęgnować, odkryć i zrealizować służąc Bogu w Jego Kościele. Nie zabrakło również odniesień do kontekstu i obecnej sytuacji, w których ktoś decyduje się na tę drogę, że tym bardziej potrzeba odwagi i wyrazistego świadectwa, przykładu dobrego i prawego życia, by też u innych wzniecić iskrę i żar powołania do wyłącznej służby Bogu. 

Dodajmy nieco żartobliwie, że delikatny stres udzielał się nie tylko nowo ustanowionemu diakonowi, ale też naszemu przełożonemu generalnemu ks. Krzysztofowi Olejnikowi SChr, który po raz pierwszy odbierał zakonne ślubowania oraz Księdzu Biskupowi, który również po raz pierwszy udzielał sakramentu święceń…

Zachęcamy wszystkich Drogich Czytelników naszego zakonnego kalendarium do modlitwy w intencji dk. Krzysztofa, prosząc dla niego o dochowanie wierności składanej profesji i posłudze diakońskiej.

fot: Redakcja Miłujcie się


27 października 2019r. 230 9625 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne