Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna uroczysta inauguracja roku akademicko-formacyjnego w naszym zakonnym seminarium przybrała formę bardziej prywatną. Tradycyjnie liczne grono zaproszonych gości reprezentowali jedynie pracownicy administracyjni seminarium, zakonnej biblioteki i Wieczystej Księgi Fundatorów. Całe grono profesorów i wykładowców seminaryjnych, proboszczów i wiernych parafii, z których pochodzą nasi alumni i w których odbywają duszpasterskie praktyki, przyjaciół i darczyńców seminarium ogarnęliśmy modlitwą w sobotę 3 października 2020 r. w czasie uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr hab. Piotr Aszyk SJ, prof. AKW, rektor Collegium Bobolanum, do którego jest afiliowane nasze zakonne seminarium. Komentując odczytane biblijne czytania w kontekście rozpoczynającego się nowe roku pracy i formacji oraz korzystając z opowiadań, anegdot czy apoftegmatów Ojców Pustyni, przypominał, że nie tylko należy zgłębiać wiedzę filozoficzną i teologiczną, ale trzeba wejść w relację z Bogiem i na Nim budować swoje życie, bo to staje się bardziej istotne. Właśnie tego doświadczył biblijny Hiob, którego historię poznawaliśmy w tym tygodniu w czasie liturgii słowa. Ta zażyłość z Panem daje siłę do świadczenia o Nim, do życia rzeczywistością Bożego królestwa już na ziemi, do przyprowadzania innych do Boga i rozpoznawania Go w drugim człowieku. A to wszystko daje wewnętrzną radość, do której zaprasza Jezus w Ewangelii (Łk 10,17-24), podkreślając, że jej źródłem mają być zapisane nasze imiona w Księdze Życia (por. Łk 10,20b).

Po liturgii w auli odbywała się dalsza część uroczystości inauguracyjnych: po zaśpiewaniu tradycyjnego Gaude Mater Polonia…, ks. dr Jan Hadalski SChr, rektor seminarium, w przemówieniu powitalnym nawiązał do okoliczności i kameralnego charakteru tych uroczystości. Nakreślił również tematykę podejmowanych działań formacyjnych w bieżącym roku, która ściśle powiązana jest z duszpasterskim programem zaproponowanym przez polskich biskupów pt. „Eucharystia daje życie”. Przywołując słowa Kardynała Założyciela, który zachęcał, iż trzeba się więcej skupiać koło ołtarza i tabernakulum, by stamtąd odchodzić […] z błyskiem życia, światła Bożego. (A. HLOND, «Nowe czasy». Myśli wypowiedziane do Ojca Ignacego w Warszawie dnia 16 sierpnia 1946 r., w: „Acta Hlondiana”, t. II, cz. 2, s. 180-182; I. POSADZY, Nowe Czasy. 31. List Okrężny, w: I. POSADZY, „Listy Okrężne. Cz. II”, red. B. KOŁODZIEJ, Poznań 1991, s. 48-51), ks. Rektor wskazywał na Eucharystię jako nasze codzienne święto i źródło uświęcenia. To też stanie się właśnie leitmotivem tegorocznego programu formacyjnego. Potem ks. dr Paweł Jasina SChr, prefekt seminarium przedstawił sprawozdanie z działalności w poprzednim roku formacyjnym uwzględniając zdalną formę przeprowadzenia niektórych zajęć w semestrze wiosennym.

Po immatrykulacji i zaprzysiężeniu najmłodszych studentów – kleryków I roku i gromkim Gaudeamus igitur… głos zabrali dziekan alumnów, ks. prof. Aszyk i ks. Generał. Kapłani zachęcali kleryków, zarówno chrystusowców, jak i karmelitów do wytężonej pracy w realizacji zakonnego powołania. Inauguracyjny wykład dr hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL pt. «Cud nad Wisłą». Zaangażowanie Kościoła w Bitwę Warszawską 1920 r., można powiedzieć, włącza się pięknie w jubileuszowe obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Tę oficjalną część zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Towarzystwa Chrystusowego. Następnie wszyscy uczestnicy zeszli do refektarza na obiad.

fotografie kl. Piotr Gutsche SChr

 


03 października 2020r. 230 4789 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne