Gdy nasz Założyciel kard. August Hlond odbierał zakonne śluby od pierwszych chrystusowców, a pośród nich od Współzałożyciela, ojca Ignacego Posadzego, w okolicznościowych przemówieniach, jak przekazują potulickie kroniki, wskazywał, że ewangeliczne rady oraz służba na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej mają stać się treścią ich życia i zachęcał, wręcz zagrzewał do wytrwania i wierności, by wspinali się na wyżyny świętości. Przypominamy te myśli i inspiracje, gdy kolejni duchowi synowie Prymasa Hlonda składają po raz pierwszy profesję zakonną lub ją ponawiają na rok bądź trzy lata. Przypominamy w dniu Świętych Archaniołów, w którym wielu z nas – chrystusowców rotę zakonnego ślubowania z drżeniem serca wypowiadało po raz pierwszy, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz szczerze postanawiając, że z Bożą pomocą żyć będziemy ślubami, duchem Towarzystwa i zgodnie z jego Ustawami.

Jednocześnie nieśmiało prosimy o modlitewne wsparcie, by składający 29 września 2021 r. pierwszą profesję w Mórkowie Avhustyn Kozeratskyi, ponawiający ją w Poznaniu klerycy roku II, III i IV i wszyscy chrystusowcy tym zobowiązaniom pozostali wierni oraz pięknie i gorliwie realizowali misję zgromadzenia w kraju i poza jego granicami. Do tego zachęcał w okolicznościowych kazaniach podczas Mszy Świętych w kaplicach seminarium i nowicjatu odbierający od naszych najmłodszych Współbraci śluby przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr. Przypominał, że życie zakonne, życie według ślubowanych rad ewangelicznych jest piękne i jednocześnie wymagające. Gdy przychodzące trudności i kryzysy będziemy przeżywać z wiarą w Bożą moc, pomoc i łaskę, kontynuował, to staną one się umocnieniem na drodze powołania zakonnego i kapłańskiego.

fotografie: kl. Piotr Bieber SChr (Poznań), kl. Bohdan Prysiażny (Mórkowo)


29 września 2021r. 230 4758 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne