Światowa epidemia COVID-19 spowodowała anulowanie uroczystości kapłańskich jubileuszy w domu głównym Towarzystwa w Poznaniu w maju br. Cofnięcie niektórych restrykcji, zwłaszcza tych dotyczących przemieszczania się, pozwoliło na spotkanie się połowy Współbraci obchodzących srebrny jubileusz święceń kapłańskich na wspólnej modlitwie i braterskiej agapie podczas wakacji. We wtorek 21 lipca 2020 r. odprawili oni dziękczynną Eucharystię w kaplicy przy grobie Ojca Współzałożyciela Ignacego Posadzego, w czasie której okolicznościowe kazanie wygłosił przełożony generalny.

W tym dniu przypadło liturgiczne wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi: franciszkanina, który przeszedł niemal całą Europę, by głosić Dobrą Nowinę i bronić Kościół przed herezjami i islamem; franciszkanina, który żywił głęboką cześć wobec Eucharystii. Niech zatem ów Święty będzie wzorem duszpasterskiego zaangażowania dla srebrnych jubilatów oraz dla wszystkich chrystusowców posługujących w kraju i na emigracji w głoszenie Ewangelii i przyprowadzania gubiących się polskich dusz, zarówno w Ojczyźnie jak i na wychodźstwie, do Chrystusa. Niech cześć do Eucharystii, jaką pałał św. Wawrzyniec, przynagla każdego chrystusowca do pielęgnowania podobnego nabożeństwa i do szerzenia, jak zapisał Kardynał Założyciel w pierwszych Ustawach, słowem i piórem znajomości Mszy Świętej, by wierni przejęci jej znaczeniem i wielkością uczestniczyli w niej możliwie codziennie i z największą korzyścią (zob. art. 3).

 


21 lipca 2020r. 230 5936 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne