W obchody uroczystości ku czci św. Jana Chrzciciela AD 2023 – Patrona najstarszego istniejącego miejsca kultu w Stargardzie oraz Patrona Miasta Stargardu – wpisały się doniosłe rocznice dwóch ważnych dla miasta dat: minęło bowiem 780 lat od dnia, kiedy w 1243 r. książę pomorski Barnim I Dobry nadał Stargardowi magdeburskie prawa miejskie oraz 20 lat od ogłoszenia Świętego Jana Chrzciciela Patronem Stargardu.

W tym roku w świętowanie Odpustu wpisało trzeba również wpisać jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie: to dziękczynienie Bogu za wspólne pisanie kart powojennej historii Stargardu wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, które przybyły do miasta w 1946 roku. Po 77 latach dobiegła końca tak charakterystyczna obecność i owocna posługa felicjanek w naszej parafii i Stargardzie.

Na szczęście obecność i posługa sióstr zakonnych została zachowana, bowiem na zaproszenie ks. proboszcza Krzysztofa Wąchały SChr i na prośbę s. Christelli Skwarek CSSF, przełożonej warszawskiej prowincji sióstr felicjanek pracę tę kontynuować będą od września 2023 r. siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Odpustowo-jubileuszowym uroczystościom przewodniczył ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z przybyłymi kapłanami zakonnymi oraz diecezjalnymi, a w wydarzeniu uczestniczyły licznie zgromadzone siostry felicjanki z s. Christellą Skwarek CSSF przełożoną Prowincji Matki Bożej Królowej Polski na czele, z przedstawicielkami zarządu prowincji oraz siostry misjonarki wraz z Matką Ewą Kaczmarek MChR, przełożoną generalną oraz s. Alicją Wenc MChR, wikarią generalną. Obecne były również s. Małgorzata Michalik MChR, s. Aneta Szkarłat MChR i s. Zofia Starczewska MChR, które za dwa miesiące rozpoczną swoją pracę w katechezie i zakrystii.

Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu: Prezydent Miasta Stargard pan Rafał Zając wraz z zastępcą panią Ewą Sową oraz Starosta Stargardzki pani Iwona Wiśniewska wraz z wicestarostą panem Łukaszem Wilkoszem i Członkiem Zarządu panią Ireną Agatą Łucką. Uroczystość zgromadziła liczną rzeszę parafian oraz mieszkańców Stargardu związanych od lat z kościołem św. Jana Chrzciciela,  w tym również z felicjankami.

Na zakończenie Mszy Świętej, podczas której dziękowaliśmy za pokolenia sióstr felicjanek, które swoim życiem i posługą wpisały się w powojenne karty historii Stargardu i naszej parafii a także powierzaliśmy rozpoczynające posługę siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii przyszedł czas na wypowiedzenie słów wdzięczności, pożegnanie oraz powitanie. Padło bardzo wiele słów wdzięczności wobec sióstr felicjanek za ich długoletnią bliską obecność w Stargardzie i pracę wśród parafian. Jednocześnie siostry misjonarki usłyszały z wielu ust serdeczne powitanie ze strony nowej dla nich parafii.

Po wielu wzruszających słowach wdzięczności, pożegnania i powitania głos zabrały siostry: najpierw Siostra Christella, która w swoim niezwykle przejmującym wypowiedzi nakreśliła kontekst historyczny przybycia do Stargardu sióstr felicjanek oraz 77-letnią historię obecności w Stargardzie wyrażając ogromną wdzięczność pokoleniom sióstr felicjanek, stargardzianom, w tym szczególnie naszym parafianom oraz chrystusowcom za lata tak dobrej i owocnej współpracy. Na jej koniec Przełożona Prowincjalna felicjanek zwróciła się do Matki Ewy i podziękowała za podjęcie posługi przez siostry misjonarki. Następnie dokonało się symboliczne przekazanie «klucza» posługi sióstr felicjanek siostrom misjonarkom, po którym głos zabrała Przełożona Generalna misjonarek Chrystusa Króla. Powiedziała m.in.: Z ust parafian usłyszeliśmy, kim dla was były siostry felicjanki. Ale muszę powiedzieć, że dzięki siostrze prowincjalnej dowiedziałam się, kim parafianie byli dla sióstr felicjanek. Wobec trudnej dla zgromadzenia decyzji zamknięcia domu w Stargardzie siostry nie myślały o sobie, tylko o powierzonych ich posłudze ludziom. Dlatego zwróciły się do nas z prośbą o kontynuację ich pracy.

Pamiątką tego niezwykłego wydarzenia stały się „Świętojańskie Pierniki Wdzięczności” w kształcie serca, które zostały przygotowane i upieczone zaangażowaniem parafian pod wodzą s. Nikodemy CSSF. Otrzymał je każdy z uczestników uroczystości, a przedłużeniem świętowania był przygotowany przez parafian i duszpasterzy «Świętojański Piknik» w ogrodach przy parafialnym Domu św. Józefa. Trzeba również dodać, że tę świąteczną celebrację poprzedziło miesięczne przygotowanie, z którego na bieżąco pojawiały się relacje na kanale Facebookowym parafii. Tam też, jak i w serwisie www sióstr misjonarek znajdziemy sprawozdanie z uroczystości ku czci Patrona miasta.

tekst: ks. Krzysztof Wąchała SChr, proboszcz parafii św. Józefa w Stargardzie
fotografie: Jolanta Grzegółka


26 czerwca 2023r. 230 6256 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne