Podczas dorocznego, odbywającego się w dniach 10 i 11 kwietnia 2024 r. w Domu Głównym zgromadzenia, Zjazdu Przełożonych i Wychowawców poruszono tematykę związaną z sytuacjami kryzysowymi na drodze zakonnego i kapłańskiego powołania. W podjętej refleksji nie zabrakło odniesienia się do nauk psychologicznych, w dyskusji zaś poszukiwano sposobów jak zapobiegać wszelkim kryzysom, jak je szybko rozpoznawać i rozwiązywać oraz jak je owocnie wykorzystać, by stawały się one – jak tłumaczymy greckie słowo κρίσις będące źródłem naszego terminu – sytuacjami przełomowymi prowokującymi nasz wieloaspektowy rozwój i wzrost. Wspólnotowe spotkanie było również okazją do zacieśniania braterskich więzi, a szczególną okazją stała się celebracja imienin przełożonego domu ks. Ryszarda Szymanika SChr oraz urodzin ks. Krzysztofa Musiałka SChr, proboszcza z Władysławowa.

fotografie: ks. Mateusz Socha SChr


11 kwietnia 230 4521 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne